Het element PropertyName voor SelectionCondition voor Besturingselementen voor Configuratie

Hiermee geeft u de .NET-eigenschap op die de voorwaarde activeert. Wanneer deze eigenschap aanwezig is of als deze wordt geëvalueerd als , wordt aan de voorwaarde true voldaan en wordt de vermelding gebruikt. Dit element wordt gebruikt bij het definiëren van een gemeenschappelijk besturingselement dat kan worden gebruikt door alle weergaven in het opmaakbestand.

Schema

  • Configuratie-element
  • Element Besturingselementen
  • Besturingselementelement
  • CustomControl Element
  • CustomEntries Element
  • CustomEntry Element
  • EntrySelectedBy Element
  • SelectionCondition Element
  • PropertyName Element

Syntax

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Kenmerken en elementen

In de volgende secties worden kenmerken, onderliggende elementen en het bovenliggende element van het PropertyName element beschreven.

Kenmerken

Geen.

Onderliggende elementen

Geen.

Bovenliggende elementen

Element Beschrijving
Het element SelectionCondition voor EntrySelectedBy voor Besturingselementen voor Configuratie Hiermee definieert u een voorwaarde die moet bestaan om een algemene besturingselementdefinitie te kunnen gebruiken.

Tekstwaarde

Geef de .NET-eigenschapsnaam op.

Opmerkingen

De selectievoorwaarde moet ten minste één eigenschapsnaam of een script opgeven, maar kan niet beide opgeven. Zie Voorwaarden definiëren voor het weergeven van gegevens voor meer informatie over hoe selectievoorwaarden kunnen worden gebruikt.

Zie ook

Het element SelectionCondition voor EntrySelectedBy voor Besturingselementen voor Configuratie

Een PowerShell-opmaakbestand schrijven