Het element ScriptBlock voor ListItem voor ListControl

Hiermee geeft u het script waarvan de waarde wordt weergegeven in de rij.

Schema

  • Configuratie-element
  • ViewDefinitions Element
  • Element weergeven
  • ListControl Element
  • ListEntries Element
  • ListEntry Element
  • ListItems Element
  • ListItem Element
  • ScriptBlock Element

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Kenmerken en elementen

In de volgende secties worden de kenmerken, onderliggende elementen en het bovenliggende element van het ScriptBlock element beschreven.

Kenmerken

Geen.

Onderliggende elementen

Geen.

Bovenliggende elementen

Element Beschrijving
ListItem Element Definieert de eigenschap of het script waarvan de waarde wordt weergegeven in een rij van de lijstweergave.

Tekstwaarde

Geef het script op waarvan de waarde wordt weergegeven in de rij.

Opmerkingen

Wanneer dit element is opgegeven, kunt u het element PropertyName niet opgeven.

Zie Lijstweergave voor meer informatie over het opgeven van scripts in een lijstweergave.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de eigenschap opgeeft waarvan de waarde wordt weergegeven.

<ListItem>
  <ScriptBlock>$_.ProcessName + ":" $_.Id</ScriptBlock>
</ListItem>

Zie ook

Het element PropertyName voor ListItem voor ListControl

Een lijstweergave maken

Het element ListItem voor ListItems voor ListControl

Een PowerShell-opmaakbestand schrijven