Het element ScriptBlock voor SelectionCondition voor EntrySelectedBy voor EnumerableExpansion

Hiermee geeft u het script dat de voorwaarde activeert.

Schema

  • Configuratie-element
  • DefaultSettings Element
  • EnumerableExpansions Element
  • EnumerableExpansion Element
  • EntrySelectedBy Element
  • SelectionCondition Element
  • ScriptBlock Element

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Kenmerken en elementen

In de volgende secties worden kenmerken, onderliggende elementen en het bovenliggende element van het ScriptBlock element beschreven.

Kenmerken

Geen.

Onderliggende elementen

Geen.

Bovenliggende elementen

Element Beschrijving
Het element SelectionCondition voor EntrySelectedBy voor EnumerableExpansion Hiermee definieert u de voorwaarde die moet bestaan om de verzamelingsobjecten van deze definitie uit te breiden.

Tekstwaarde

Geef het script op dat wordt geëvalueerd.

Opmerkingen

De selectievoorwaarde moet ten minste één script- of eigenschapsnaam opgeven om te evalueren, maar kan niet beide opgeven. Zie Voorwaarden definiëren voor wanneer gegevens worden weergegeven voor meer informatie over het gebruik van selectievoorwaarden.

Zie ook

Voorwaarden definiëren voor wanneer gegevens worden weergegeven

Het element PropertyName voor SelectionCondition voor EntrySelectedBy voor EnumerableExpansion

Het element SelectionCondition voor EntrySelectedBy voor EnumerableExpansion

Een PowerShell-opmaakbestand schrijven