Het element SelectionSetName voor SelectionCondition voor EntrySelectedBy voor EnumerableExpansion

Hiermee geeft u de set .NET-typen op die de voorwaarde activeren. Wanneer een van de typen in deze set aanwezig is, wordt aan de voorwaarde voldaan.

Schema

  • Configuratie-element
  • DefaultSettings Element
  • EnumerableExpansions Element
  • EnumerableExpansions Element
  • EntrySelectedBy Element
  • SelectionCondition Element
  • SelectionSetName Element

Syntax

<SelectionSetName>NameofSelectionSet</SelectionSetName>

Kenmerken en elementen

In de volgende secties worden kenmerken, onderliggende elementen en het bovenliggende element van het SelectionSetName element beschreven.

Kenmerken

Geen.

Onderliggende elementen

Geen.

Bovenliggende elementen

Element Beschrijving
Het element SelectionCondition voor EntrySelectedBy voor EnumerableExpansion Hiermee definieert u de voorwaarde die moet bestaan om de verzamelingsobjecten van deze definitie uit te breiden.

Tekstwaarde

Geef de naam van de selectieset op.

Opmerkingen

De selectievoorwaarde kan een selectieset of .NET-type opgeven, maar niet beide. Zie Voorwaarden definiëren voor het weergeven van gegevens voor meer informatie over het gebruik van selectievoorwaarden.

Selectiesets zijn algemene groepen .NET-objecten die kunnen worden gebruikt door elke weergave die het opmaakbestand definieert. Zie Selectiesets definiëren voor meer informatie over het maken en verwijzen naar selectiesets.

Zie ook

Selectiereeksen definiëren

Het element SelectionCondition voor EntrySelectedBy voor EnumerableExpansion

Een PowerShell-opmaakbestand schrijven