Het element TypeName voor EntrySelectedBy voor GroupBy

Hiermee geeft u een .NET-type op dat gebruikmaakt van deze definitie van het aangepaste besturingselement. Dit element wordt gebruikt bij het definiëren hoe een nieuwe groep objecten wordt weergegeven.

Schema

  • Configuratie-element
  • ViewDefinitions Element
  • Het element Weergeven
  • GroupBy Element
  • CustomControl Element
  • CustomEntries Element
  • CustomEntry Element
  • EntrySelectedBy Element
  • TypeName Element

Syntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Kenmerken en elementen

In de volgende secties worden kenmerken, onderliggende elementen en het bovenliggende element van het TypeName element beschreven.

Kenmerken

Geen.

Onderliggende elementen

Geen.

Bovenliggende elementen

Element Beschrijving
Het element EntrySelectedBy voor CustomEntry voor GroupBy Definieert de .NET-typen die gebruikmaken van deze besturingselementdefinitie of de voorwaarde die moet bestaan om deze definitie te kunnen gebruiken.

Tekstwaarde

Geef de volledig gekwalificeerde naam van het .NET-type op, zoals System.IO.DirectoryInfo .

Opmerkingen

Voor elke besturingselementdefinitie moet ten minste één typenaam, selectieset of selectievoorwaarde zijn gedefinieerd.

Zie Aangepaste besturingselementen maken voor meer informatie over de onderdelen van een aangepaste besturingselementweergave.

Zie ook

Aangepaste besturingselementen maken

Het element EntrySelectedBy voor CustomEntry voor GroupBy

Een PowerShell-opmaakbestand schrijven