Het element Wrap voor TableRowEntry

Hiermee geeft u op dat tekst die groter is dan de kolombreedte wordt weergegeven op de volgende regel. Tekst die de kolombreedte overschrijdt, wordt standaard afgekapt.

Schema

  • Configuratie-element
  • ViewDefinitions Element
  • Element weergeven
  • TableControl Element
  • Het element TableRowEntries voor TableControl
  • Het element TableRowEntry voor TableRowEntries voor TableControl
  • Het element Wrap voor TableRowEntry voor TableControl

Syntax

<Wrap/>

Kenmerken en elementen

In de volgende secties worden kenmerken, onderliggende elementen en bovenliggende elementen van het Wrap element beschreven.

Kenmerken

Geen.

Onderliggende elementen

Geen.

Bovenliggende elementen

Element Beschrijving
Het element TableRowEntry voor TableRowEntries voor TableControl Hiermee definieert u de gegevens die worden weergegeven in een rij van de tabel.

Opmerkingen

Zie Creating a Table View (Een tabelweergave maken) voor meer informatie over de onderdelen van een tabelweergave.

Zie ook

Een tabelweergave maken

Het element TableRowEntry voor TableRowEntries voor TableControl

Een PowerShell-opmaakbestand schrijven