Voorbeelden van Windows PowerShell-API's

Deze sectie bevat voorbeeldcode die laat zien hoe u runspaces maakt die de functionaliteit beperken en hoe u asynchroon opdrachten kunt uitvoeren met behulp van een runspacegroep om de runspaces op te geven. U kunt Microsoft Visual Studio om een consoletoepassing te maken en vervolgens de code uit de onderwerpen in deze sectie naar uw hosttoepassing te kopiëren.

In deze sectie

PowerShell01-voorbeeld In dit voorbeeld ziet u hoe u een System.Management.Automation.Runspaces.Initialsessionstate-object gebruikt om de functionaliteit van een runspace te beperken. De uitvoer van dit voorbeeld laat zien hoe u de taalmodus van de runspace kunt beperken, hoe u een cmdlet als privé kunt markeren, hoe u cmdlets en providers toevoegt en verwijdert, hoe u een proxyopdracht toevoegt en meer.

PowerShell02-voorbeeld In dit voorbeeld ziet u hoe u opdrachten asynchroon kunt uitvoeren met behulp van de runspaces van een runspacegroep. Het voorbeeld genereert een lijst met opdrachten en voert deze opdrachten uit terwijl de Windows PowerShell-engine een runspace uit de pool opent wanneer dat nodig is.