Met objecten werkenWorking with Objects

We hebben die wordt besproken hoe objecten in Windows PowerShell wordt gebruikt voor het overbrengen van gegevens tussen cmdlets en aangetoond dat een aantal manieren gedetailleerde informatie over objecten weergeven met behulp van Get-lid en indeling cmdlets om bepaalde eigenschappen van objecten weer te geven.We have discussed how Windows PowerShell uses objects to transfer data between cmdlets, and demonstrated a few ways to view detailed information about objects by using Get-Member and Format cmdlets to view particular properties of objects.

De kracht van objecten is dat ze u toegang tot een groot aantal complexe gegevens bieden en het al wordt gecorreleerd.The power of objects is that they provide you with access to a lot of complex data, and it is already correlated. U kunt objecten voor nog meer werk verder bewerken met enkele eenvoudige technieken.With some simple techniques you can further manipulate objects to do even more work. We gaan om te kijken naar bepaalde soorten objecten en manieren die u ze in dit hoofdstuk kunt bewerken.We are going to look at some specific types of objects and ways you can manipulate them in this chapter.