PowerShell Core in macOS en Linux installerenInstalling PowerShell Core on macOS and Linux

Supports Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 17.04, Debian 8, Debian 9, CentOS 7, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7, OpenSUSE 42.2, Fedora 25, Fedora 26, Arch Linux, and macOS 10.12.Supports Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 17.04, Debian 8, Debian 9, CentOS 7, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7, OpenSUSE 42.2, Fedora 25, Fedora 26, Arch Linux, and macOS 10.12.

Voor Linux-distributies die officieel niet worden ondersteund, kunt u proberen met behulp van de PowerShell AppImage.For Linux distributions that are not officially supported, you can try using the PowerShell AppImage. U kunt ook proberen implementeren PowerShell binaire bestanden rechtstreeks met het Linux tar.gz archief, maar u moet de vereiste afhankelijkheden op basis van het besturingssysteem in de afzonderlijke stappen instellen.You can also try deploying PowerShell binaries directly using the Linux tar.gz archive, but you would need to set up the necessary dependencies based on the OS in separate steps.

Alle pakketten zijn beschikbaar op onze GitHub releases pagina.All packages are available on our GitHub releases page. Wanneer het pakket is geïnstalleerd, uitvoeren pwsh vanaf een terminal.Once the package is installed, run pwsh from a terminal.

Ubuntu 14.04Ubuntu 14.04

Installatie via pakket opslagplaats - Ubuntu 14.04Installation via Package Repository - Ubuntu 14.04

PowerShell-Core, voor Linux wordt gepubliceerd voor pakket-opslagplaatsen voor eenvoudige installatie (en -updates).PowerShell Core, for Linux, is published to package repositories for easy installation (and updates). Dit is de voorkeursmethode.This is the preferred method.

# Import the public repository GPG keys
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

# Register the Microsoft Ubuntu repository
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/14.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Na de registratie de Microsoft-bibliotheek eenmaal als supergebruiker daarna hoeft u alleen te gebruiken sudo apt-get upgrade powershell bij te werken.After registering the Microsoft repository once as superuser, from then on, you just need to use sudo apt-get upgrade powershell to update it.

Installatie via directe Download - Ubuntu 14.04Installation via Direct Download - Ubuntu 14.04

Download het Debian-pakket powershell_6.0.0-1.ubuntu.14.04_amd64.deb van de releases pagina naar de Ubuntu-machine.Download the Debian package powershell_6.0.0-1.ubuntu.14.04_amd64.deb from the releases page onto the Ubuntu machine.

wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell_6.0.0-1.ubuntu.14.04_amd64.deb

Voer vervolgens het volgende in de terminal:Then execute the following in the terminal:

sudo dpkg -i powershell_6.0.0-1.ubuntu.14.04_amd64.deb
sudo apt-get install -f

Houd er rekening mee dat dpkg -i mislukt met hangt afhankelijkheden; de volgende opdracht apt-get install -f wordt deze omgezet en voltooit u vervolgens het PowerShell-pakket configureren.Please note that dpkg -i will fail with unmet dependencies; the next command, apt-get install -f resolves these and then finishes configuring the PowerShell package.

Verwijdering - Ubuntu 14.04Uninstallation - Ubuntu 14.04

sudo apt-get remove powershell

Ubuntu 16.04Ubuntu 16.04

Installatie via pakket opslagplaats - Ubuntu 16.04Installation via Package Repository - Ubuntu 16.04

PowerShell-Core, voor Linux wordt gepubliceerd voor pakket-opslagplaatsen voor eenvoudige installatie (en -updates).PowerShell Core, for Linux, is published to package repositories for easy installation (and updates). Dit is de voorkeursmethode.This is the preferred method.

# Import the public repository GPG keys
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

# Register the Microsoft Ubuntu repository
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Na de registratie de Microsoft-bibliotheek eenmaal als supergebruiker daarna hoeft u alleen te gebruiken sudo apt-get upgrade powershell bij te werken.After registering the Microsoft repository once as superuser, from then on, you just need to use sudo apt-get upgrade powershell to update it.

Installatie via directe Download - Ubuntu 16.04Installation via Direct Download - Ubuntu 16.04

Download het Debian-pakket powershell_6.0.0-1.ubuntu.16.04_amd64.deb van de releases pagina naar de Ubuntu-machine:Download the Debian package powershell_6.0.0-1.ubuntu.16.04_amd64.deb from the releases page onto the Ubuntu machine:

wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell_6.0.0-1.ubuntu.16.04_amd64.deb

Voer vervolgens het volgende in de terminal:Then execute the following in the terminal:

sudo dpkg -i powershell_6.0.0-1.ubuntu.16.04_amd64.deb
sudo apt-get install -f

Houd er rekening mee dat dpkg -i mislukt met hangt afhankelijkheden; de volgende opdracht apt-get install -f wordt deze omgezet en voltooit u vervolgens het PowerShell-pakket configureren.Please note that dpkg -i will fail with unmet dependencies; the next command, apt-get install -f resolves these and then finishes configuring the PowerShell package.

Verwijdering - Ubuntu 16.04Uninstallation - Ubuntu 16.04

sudo apt-get remove powershell

Ubuntu 17.04Ubuntu 17.04

Installatie via pakket opslagplaats - Ubuntu 17.04Installation via Package Repository - Ubuntu 17.04

PowerShell-Core, voor Linux wordt gepubliceerd voor pakket-opslagplaatsen voor eenvoudige installatie (en -updates).PowerShell Core, for Linux, is published to package repositories for easy installation (and updates). Dit is de voorkeursmethode.This is the preferred method.

# Import the public repository GPG keys
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

# Register the Microsoft Ubuntu repository
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/17.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Na de registratie de Microsoft-bibliotheek eenmaal als supergebruiker daarna hoeft u alleen te gebruiken sudo apt-get upgrade powershell bij te werken.After registering the Microsoft repository once as superuser, from then on, you just need to use sudo apt-get upgrade powershell to update it.

Installatie via directe Download - Ubuntu 17.04Installation via Direct Download - Ubuntu 17.04

Download het Debian-pakket powershell_6.0.0-1.ubuntu.17.04_amd64.deb van de releases pagina naar de Ubuntu-machine:Download the Debian package powershell_6.0.0-1.ubuntu.17.04_amd64.deb from the releases page onto the Ubuntu machine:

wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell_6.0.0-1.ubuntu.17.04_amd64.deb

Voer vervolgens het volgende in de terminal:Then execute the following in the terminal:

sudo dpkg -i powershell_6.0.0-1.ubuntu.17.04_amd64.deb
sudo apt-get install -f

Houd er rekening mee dat dpkg -i mislukt met hangt afhankelijkheden; de volgende opdracht apt-get install -f wordt deze omgezet en voltooit u vervolgens het PowerShell-pakket configureren.Please note that dpkg -i will fail with unmet dependencies; the next command, apt-get install -f resolves these and then finishes configuring the PowerShell package.

Verwijdering - Ubuntu 17.04Uninstallation - Ubuntu 17.04

sudo apt-get remove powershell

Debian 8Debian 8

Installatie via pakket opslagplaats - Debian 8Installation via Package Repository - Debian 8

PowerShell-Core, voor Linux wordt gepubliceerd voor pakket-opslagplaatsen voor eenvoudige installatie (en -updates).PowerShell Core, for Linux, is published to package repositories for easy installation (and updates). Dit is de voorkeursmethode.This is the preferred method.

# Install system components
sudo apt-get update
sudo apt-get install curl apt-transport-https

# Import the public repository GPG keys
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

# Register the Microsoft Product feed
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-debian-jessie-prod jessie main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list'

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Na de registratie de Microsoft-bibliotheek eenmaal als supergebruiker daarna hoeft u alleen te gebruiken sudo apt-get upgrade powershell bij te werken.After registering the Microsoft repository once as superuser, from then on, you just need to use sudo apt-get upgrade powershell to update it.

Installatie via directe Download - Debian 8Installation via Direct Download - Debian 8

Download het Debian-pakket powershell_6.0.0-1.debian.8_amd64.deb van de releases pagina naar de Debian machine:Download the Debian package powershell_6.0.0-1.debian.8_amd64.deb from the releases page onto the Debian machine:

wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell_6.0.0-1.debian.8_amd64.deb

Voer vervolgens het volgende in de terminal:Then execute the following in the terminal:

sudo dpkg -i powershell_6.0.0-1.debian.8_amd64.deb
sudo apt-get install -f

Houd er rekening mee dat dpkg -i mislukt met hangt afhankelijkheden; de volgende opdracht apt-get install -f wordt deze omgezet en voltooit u vervolgens het PowerShell-pakket configureren.Please note that dpkg -i will fail with unmet dependencies; the next command, apt-get install -f resolves these and then finishes configuring the PowerShell package.

Verwijdering - Debian 8Uninstallation - Debian 8

sudo apt-get remove powershell

Debian 9Debian 9

Installatie via pakket opslagplaats - Debian 9Installation via Package Repository - Debian 9

PowerShell-Core, voor Linux wordt gepubliceerd voor pakket-opslagplaatsen voor eenvoudige installatie (en -updates).PowerShell Core, for Linux, is published to package repositories for easy installation (and updates). Dit is de voorkeursmethode.This is the preferred method.

# Install system components
sudo apt-get update
sudo apt-get install curl gnupg apt-transport-https

# Import the public repository GPG keys
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

# Register the Microsoft Product feed
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-debian-stretch-prod stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft.list'

# Update the list of products
sudo apt-get update

# Install PowerShell
sudo apt-get install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Na de registratie de Microsoft-bibliotheek eenmaal als supergebruiker daarna hoeft u alleen te gebruiken sudo apt-get upgrade powershell bij te werken.After registering the Microsoft repository once as superuser, from then on, you just need to use sudo apt-get upgrade powershell to update it.

Installatie via directe Download - Debian 9Installation via Direct Download - Debian 9

Download het Debian-pakket powershell_6.0.0-1.debian.9_amd64.deb van de releases pagina naar de Debian machine:Download the Debian package powershell_6.0.0-1.debian.9_amd64.deb from the releases page onto the Debian machine:

wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell_6.0.0-1.debian.9_amd64.deb

Voer vervolgens het volgende in de terminal:Then execute the following in the terminal:

sudo dpkg -i powershell_6.0.0-1.debian.9_amd64.deb
sudo apt-get install -f

Houd er rekening mee dat dpkg -i mislukt met hangt afhankelijkheden; de volgende opdracht apt-get install -f wordt deze omgezet en voltooit u vervolgens het PowerShell-pakket configureren.Please note that dpkg -i will fail with unmet dependencies; the next command, apt-get install -f resolves these and then finishes configuring the PowerShell package.

Verwijdering - Debian 9Uninstallation - Debian 9

sudo apt-get remove powershell

CentOS 7CentOS 7

Dit pakket werkt ook op Oracle Linux 7.This package also works on Oracle Linux 7.

Installatie via pakket opslagplaats (voorkeur) - CentOS 7Installation via Package Repository (preferred) - CentOS 7

PowerShell-kern voor Linux wordt gepubliceerd naar het officiële Microsoft-opslagplaatsen voor eenvoudige installatie (en -updates).PowerShell Core for Linux is published to official Microsoft repositories for easy installation (and updates).

# Register the Microsoft RedHat repository
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/microsoft.repo

# Install PowerShell
sudo yum install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Na de Microsoft-bibliotheek eens registreert als supergebruiker, hoeft u alleen te gebruiken sudo yum update powershell PowerShell bijwerken.After registering the Microsoft repository once as superuser, you just need to use sudo yum update powershell to update PowerShell.

Installatie via directe Download - CentOS 7Installation via Direct Download - CentOS 7

Met behulp van CentOS 7, downloaden de RPM-pakket powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm van de releases pagina op de machine CentOS:Using CentOS 7, download the RPM package powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm from the releases page onto the CentOS machine:

wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

Voer vervolgens het volgende in de terminal:Then execute the following in the terminal:

sudo yum install powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

U kunt ook de RPM zonder de tussenliggende stap voor het downloaden te installeren:You can also install the RPM without the intermediate step of downloading it:

sudo yum install https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

Verwijdering - CentOS 7Uninstallation - CentOS 7

sudo yum remove powershell

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

Installatie via pakket opslagplaats (voorkeur) - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7Installation via Package Repository (preferred) - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

PowerShell-kern voor Linux wordt gepubliceerd naar het officiële Microsoft-opslagplaatsen voor eenvoudige installatie (en -updates).PowerShell Core for Linux is published to official Microsoft repositories for easy installation (and updates).

# Register the Microsoft RedHat repository
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/microsoft.repo

# Install PowerShell
sudo yum install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Na de Microsoft-bibliotheek eens registreert als supergebruiker, hoeft u alleen te gebruiken sudo yum update powershell PowerShell bijwerken.After registering the Microsoft repository once as superuser, you just need to use sudo yum update powershell to update PowerShell.

Installatie via directe Download - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7Installation via Direct Download - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

Download het pakket RPM powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm van de releases pagina naar de Red Hat Enterprise Linux-machine:Download the RPM package powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm from the releases page onto the Red Hat Enterprise Linux machine:

wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell_6.0.0-1.debian.9_amd64.deb

Voer vervolgens het volgende in de terminal:Then execute the following in the terminal:

sudo yum install powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

U kunt ook de RPM zonder de tussenliggende stap voor het downloaden te installeren:You can also install the RPM without the intermediate step of downloading it:

sudo yum install https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

Verwijdering - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7Uninstallation - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7

sudo yum remove powershell

OpenSUSE 42,2OpenSUSE 42.2

Opmerking: bij de installatie van PowerShell Core OpenSUSE kan rapporteren dat niets biedt libcurl.Note: When installing PowerShell Core, OpenSUSE may report that nothing provides libcurl. libcurlal is geïnstalleerd op alle ondersteunde versies van OpenSUSE.libcurl should already be installed on supported versions of OpenSUSE. Voer zypper search libcurl om te bevestigen.Run zypper search libcurl to confirm. De fout geeft 2 oplossingen.The error will present 2 'solutions'. Kies oplossing 2 om door te gaan met PowerShell Core installeren.Choose 'Solution 2' to continue installing PowerShell Core.

Installatie via pakket opslagplaats (voorkeur) - OpenSUSE 42,2Installation via Package Repository (preferred) - OpenSUSE 42.2

PowerShell-kern voor Linux wordt gepubliceerd naar het officiële Microsoft-opslagplaatsen voor eenvoudige installatie (en -updates).PowerShell Core for Linux is published to official Microsoft repositories for easy installation (and updates).

# Register the Microsoft signature key
sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

# Add the Microsoft Product feed
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo | sudo tee /etc/zypp/repos.d/microsoft.repo

# Update the list of products
sudo zypper update

# Install PowerShell
sudo zypper install powershell

# Start PowerShell
pwsh

Installatie via directe Download - OpenSUSE 42,2Installation via Direct Download - OpenSUSE 42.2

Download het pakket RPM powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm van de releases pagina op de machine OpenSUSE:Download the RPM package powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm from the releases page onto the OpenSUSE machine:

wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm
sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
sudo zypper install powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

U kunt ook de RPM zonder de tussenliggende stap voor het downloaden te installeren:You can also install the RPM without the intermediate step of downloading it:

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
sudo zypper install https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

Verwijdering - OpenSUSE 42,2Uninstallation - OpenSUSE 42.2

sudo zypper remove powershell

Fedora 25Fedora 25

Installatie via pakket opslagplaats (voorkeur) - Fedora 25Installation via Package Repository (preferred) - Fedora 25

PowerShell-kern voor Linux wordt gepubliceerd naar het officiële Microsoft-opslagplaatsen voor eenvoudige installatie (en -updates).PowerShell Core for Linux is published to official Microsoft repositories for easy installation (and updates).

# Register the Microsoft signature key
sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

# Register the Microsoft RedHat repository
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/microsoft.repo

# Update the list of products
sudo dnf update

# Install PowerShell
sudo dnf install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Installatie via directe Download - Fedora 25Installation via Direct Download - Fedora 25

Download het pakket RPM powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm van de releases pagina op de machine Fedora:Download the RPM package powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm from the releases page onto the Fedora machine:

wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

Voer vervolgens het volgende in de terminal:Then execute the following in the terminal:

sudo dnf install powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

U kunt ook de RPM zonder de tussenliggende stap voor het downloaden te installeren:You can also install the RPM without the intermediate step of downloading it:

sudo dnf install https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

Verwijdering - Fedora 25Uninstallation - Fedora 25

sudo dnf remove powershell

Fedora 26Fedora 26

Installatie via pakket opslagplaats (voorkeur) - Fedora 26Installation via Package Repository (preferred) - Fedora 26

PowerShell-kern voor Linux wordt gepubliceerd naar het officiële Microsoft-opslagplaatsen voor eenvoudige installatie (en -updates).PowerShell Core for Linux is published to official Microsoft repositories for easy installation (and updates).

# Register the Microsoft signature key
sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

# Register the Microsoft RedHat repository
curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/microsoft.repo

# Update the list of products
sudo dnf update

# Install a system component
sudo dnf install compat-openssl10

# Install PowerShell
sudo dnf install -y powershell

# Start PowerShell
pwsh

Installatie via directe Download - Fedora 26Installation via Direct Download - Fedora 26

Download het pakket RPM powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm van de releases pagina op de machine Fedora:Download the RPM package powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm from the releases page onto the Fedora machine:

wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

Voer vervolgens het volgende in de terminal:Then execute the following in the terminal:

sudo dnf update
sudo dnf install compat-openssl10
sudo dnf install powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

U kunt ook de RPM zonder de tussenliggende stap voor het downloaden te installeren:You can also install the RPM without the intermediate step of downloading it:

sudo dnf update
sudo dnf install compat-openssl10
sudo dnf install https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-1.rhel.7.x86_64.rpm

Verwijdering - Fedora 26Uninstallation - Fedora 26

sudo dnf remove powershell

Boog LinuxArch Linux

PowerShell is beschikbaar via de Arch Linux gebruiker opslagplaats (AUR).PowerShell is available from the Arch Linux User Repository (AUR).

Pakketten in de AUR community bewaard zijn: Er is geen officiële ondersteuning.Packages in the AUR are community maintained - there is no official support.

Zie voor meer informatie over het installeren van pakketten uit de AUR de Arch Linux wiki of de community DockerFile.For more information on installing packages from the AUR, see the Arch Linux wiki or the community DockerFile.

Linux-AppImageLinux AppImage

Gebruik van een recente Linux-distributie, downloaden de AppImage powershell-6.0.0-x86_64.AppImage van de releases pagina naar de Linux-machine.Using a recent Linux distribution, download the AppImage powershell-6.0.0-x86_64.AppImage from the releases page onto the Linux machine.

Voer vervolgens het volgende in de terminal:Then execute the following in the terminal:

chmod a+x powershell-6.0.0-x86_64.AppImage
./powershell-6.0.0-x86_64.AppImage

De AppImage kunt u PowerShell uitvoeren zonder het te installeren.The AppImage lets you run PowerShell without installing it. Dit is een draagbare toepassing die u verzamelt van PowerShell en de afhankelijkheden ervan (inclusief .NET-Core system afhankelijkheden) in één samenhangender pakket.It is a portable application that bundles PowerShell and its dependencies (including .NET Core's system dependencies) into one cohesive package. Dit pakket werkt onafhankelijk van de Linux-distributie van de gebruiker en een enkele binaire waarde is.This package works independently of the user's Linux distribution, and is a single binary.

macOS 10.12macOS 10.12

Installatie via Homebrew (voorkeur) - Mac OS 10,12Installation via Homebrew (preferred) - macOS 10.12

Homebrew is de ontbrekende package manager voor Mac OS.Homebrew is the missing package manager for macOS. Als de brew opdracht is niet gevonden, moet u de volgende Homebrew geïnstalleerd hun instructies.If the brew command is not found, you need to install Homebrew following their instructions.

Zodra u Homebrew hebt geïnstalleerd, is het eenvoudig om PowerShell installeren.Once you've installed Homebrew, installing PowerShell is easy. Installeer eerst Homebrew Cask, zodat u kunt meer pakketten installeren:First, install Homebrew-Cask, so you can install more packages:

brew tap caskroom/cask

U kunt nu PowerShell installeren:Now, you can install PowerShell:

brew cask install powershell

Wanneer er nieuwe versies van PowerShell zijn uitgebracht, Homebrew van formules bijwerken en upgrade uitvoeren van PowerShell:When new versions of PowerShell are released, simply update Homebrew's formulae and upgrade PowerShell:

brew update
brew cask reinstall powershell

Opmerking:-vanwege van dit probleem in Cask, u hebt momenteel doen opnieuw moet installeren om bij te werken.Note: because of this issue in Cask, you currently have to do a reinstall to upgrade.

Installatie via de directe Download - Mac OS 10,12Installation via Direct Download - macOS 10.12

Pak het pakket met behulp van Mac OS 10,12 downloaden powershell-6.0.0-osx.10.12-x64.pkg van de releases pagina op de Mac OS-machine.Using macOS 10.12, download the PKG package powershell-6.0.0-osx.10.12-x64.pkg from the releases page onto the macOS machine.

Dubbelklik op het bestand en volg de aanwijzingen, noch installeren vanaf de terminal:Either double-click the file and follow the prompts, or install it from the terminal:

sudo installer -pkg powershell-6.0.0-osx.10.12-x64.pkg -target /

Verwijdering - Mac OS 10,12Uninstallation - macOS 10.12

Als u met Homebrew PowerShell hebt geïnstalleerd, is het verwijderen is eenvoudig:If you installed PowerShell with Homebrew, uninstallation is easy:

brew cask uninstall powershell

Als u via de directe download PowerShell hebt geïnstalleerd, moet PowerShell handmatig worden verwijderd:If you installed PowerShell via direct download, PowerShell must be removed manually:

sudo rm -rf /usr/local/bin/pwsh /usr/local/microsoft/powershell

Verwijder de extra PowerShell-paden (zoals het pad van het gebruikersprofiel) raadpleegt u de paden onder sectie in dit document en verwijdert u de gewenste de paden met sudo rm.To uninstall the additional PowerShell paths (such as the user profile path) please see the paths section below in this document and remove the desired the paths with sudo rm. (Opmerking: dit is niet nodig als u met Homebrew geïnstalleerd.)(Note: this is not necessary if you installed with Homebrew.)

KaliKali

InstallatieInstallation

# Download & Install prerequisites
sudo apt-get install libunwind8 libicu55
wget http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u6_amd64.deb
sudo dpkg -i libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u6_amd64.deb

# Download & Install PowerShell
wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell_6.0.0-1.ubuntu.16.04_amd64.deb
sudo dpkg -i powershell_6.0.0-1.ubuntu.16.04_amd64.deb

# Start PowerShell
pwsh

PowerShell uitvoeren in de meest recente Kali (Kali GNU/Linux Rolling) zonder het te installerenRun PowerShell in latest Kali (Kali GNU/Linux Rolling) without installing it

# Grab the latest App Image
wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-x86_64.AppImage

# Make executable
chmod a+x powershell-6.0.0-x86_64.AppImage

# Start PowerShell
./powershell-6.0.0-x86_64.AppImage

Verwijdering - KaliUninstallation - Kali

sudo dpkg -r powershell-6.0.0-x86_64.AppImage

RaspbianRaspbian

PowerShell is momenteel alleen ondersteund op Raspbian Stretch.Currently, PowerShell is only supported on Raspbian Stretch.

InstallatieInstallation

# Install prerequisites
sudo apt-get install libunwind8

# Grab the latest tar.gz
wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-linux-arm32.tar.gz

# Make folder to put powershell
mkdir ~/powershell

# Unpack the tar.gz file
tar -xvf ./powershell-6.0.0-linux-arm32.tar.gz -C ~/powershell

# Start PowerShell
~/powershell/pwsh

Verwijdering - RaspbianUninstallation - Raspbian

rm -rf ~/powershell

Binaire archievenBinary Archives

PowerShell binair tar.gz archieven voor Mac OS- en Linux-platformen om in te schakelen geavanceerde implementatiescenario's worden geleverd.PowerShell binary tar.gz archives are provided for macOS and Linux platforms to enable advanced deployment scenarios.

AfhankelijkhedenDependencies

Voor Linux bouwt PowerShell draagbare binaire bestanden voor alle Linux-distributies.For Linux, PowerShell builds portable binaries for all Linux distributions. Maar .NET Core runtime verschillende afhankelijkheden op verschillende distributies vereist en daarom PowerShell hetzelfde effect heeft.But .NET Core runtime requires different dependencies on different distributions, and hence PowerShell does the same.

Het volgende diagram toont de afhankelijkheden .NET Core 2.0 op verschillende Linux-distributies die officieel ondersteund.The following chart shows the .NET Core 2.0 dependencies on different Linux distributions that are officially supported.

BesturingssysteemOS AfhankelijkhedenDependencies
Ubuntu 14.04Ubuntu 14.04 libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc ++ 6libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu52libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu52
Ubuntu 16.04Ubuntu 16.04 libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc ++ 6libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu55libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu55
Ubuntu 17.04Ubuntu 17.04 libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc ++ 6libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu57libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu57
Debian 8 (Jessie)Debian 8 (Jessie) libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc ++ 6libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu52libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.0, libicu52
Debian 9 (Stretch)Debian 9 (Stretch) libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc ++ 6libc6, libgcc1, libgssapi-krb5-2, liblttng-ust0, libstdc++6,
libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.2, libicu57libcurl3, libunwind8, libuuid1, zlib1g, libssl1.0.2, libicu57
CentOS 7CentOS 7
Oracle Linux 7Oracle Linux 7
RHEL 7RHEL 7
OpenSUSE 42,2OpenSUSE 42.2
Fedora 25Fedora 25
libunwind, libcurl, openssl-bibliotheken, libiculibunwind, libcurl, openssl-libs, libicu
Fedora 26Fedora 26 libunwind, libcurl, openssl-bibliotheken, libicu, compat openssl10libunwind, libcurl, openssl-libs, libicu, compat-openssl10

Als u wilt implementeren PowerShell binaire bestanden op Linux-distributies die officieel niet worden ondersteund, moet u voor het installeren van de vereiste afhankelijkheden voor het doel OS in afzonderlijke stappen.In order to deploy PowerShell binaries on Linux distributions that are not officially supported, you would need to install the necessary dependencies for the target OS in separate steps. Bijvoorbeeld, onze Amazon Linux dockerfile afhankelijkheden als eerste geïnstalleerd en pakt vervolgens de Linux tar.gz archief.For example, our Amazon Linux dockerfile installs dependencies first, and then extracts the Linux tar.gz archive.

Installatie - binaire archievenInstallation - Binary Archives

LinuxLinux

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L -o /tmp/powershell.tar.gz https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-linux-x64.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
sudo mkdir -p /opt/microsoft/powershell/6.0.0

# Expand powershell to the target folder
sudo tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /opt/microsoft/powershell/6.0.0

# Set execute permissions
sudo chmod +x /usr/local/microsoft/powershell/6.0.0/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
sudo ln -s /opt/microsoft/powershell/6.0.0/pwsh /usr/bin/pwsh

macOSmacOS

# Download the powershell '.tar.gz' archive
curl -L -o /tmp/powershell.tar.gz https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0/powershell-6.0.0-osx-x64.tar.gz

# Create the target folder where powershell will be placed
sudo mkdir -p /usr/local/microsoft/powershell/6.0.0

# Expand powershell to the target folder
sudo tar zxf /tmp/powershell.tar.gz -C /usr/local/microsoft/powershell/6.0.0

# Set execute permissions
sudo chmod +x /usr/local/microsoft/powershell/6.0.0/pwsh

# Create the symbolic link that points to pwsh
sudo ln -s /usr/local/microsoft/powershell/6.0.0/pwsh /usr/local/bin/pwsh

Verwijdering - binaire archievenUninstallation - Binary Archives

LinuxLinux

sudo rm -rf /usr/bin/pwsh /opt/microsoft/powershell

macOSmacOS

sudo rm -rf /usr/local/bin/pwsh /usr/local/microsoft/powershell

PadenPaths

  • $PSHOME is /opt/microsoft/powershell/6.0.0/$PSHOME is /opt/microsoft/powershell/6.0.0/
  • Gebruikersprofielen worden gelezen uit~/.config/powershell/profile.ps1User profiles will be read from ~/.config/powershell/profile.ps1
  • Standaardprofielen worden gelezen uit$PSHOME/profile.ps1Default profiles will be read from $PSHOME/profile.ps1
  • Gebruikersmodules worden gelezen uit~/.local/share/powershell/ModulesUser modules will be read from ~/.local/share/powershell/Modules
  • Gedeelde modules worden gelezen uit/usr/local/share/powershell/ModulesShared modules will be read from /usr/local/share/powershell/Modules
  • Standaardmodules worden gelezen uit$PSHOME/ModulesDefault modules will be read from $PSHOME/Modules
  • Geschiedenis van PSReadline wordt vastgelegd~/.local/share/powershell/PSReadLine/ConsoleHost_history.txtPSReadline history will be recorded to ~/.local/share/powershell/PSReadLine/ConsoleHost_history.txt

De profielen respecteren van PowerShell per host-configuratie, zodat er op de host-specifieke standaardprofielen bestaat Microsoft.PowerShell_profile.ps1 in dezelfde locaties.The profiles respect PowerShell's per-host configuration, so the default host-specific profiles exists at Microsoft.PowerShell_profile.ps1 in the same locations.

Op Linux- en Mac OS, de XDG Base Directory specificatie is voldaan.On Linux and macOS, the XDG Base Directory Specification is respected.

Omdat Mac OS is geen afwijking van BSD, in plaats van /opt, het voorvoegsel dat gebruikt is /usr/local.Note that because macOS is a derivation of BSD, instead of /opt, the prefix used is /usr/local. Dus $PSHOME is /usr/local/microsoft/powershell/6.0.0/, en de symlink wordt geplaatst op /usr/local/bin/pwsh.Thus, $PSHOME is /usr/local/microsoft/powershell/6.0.0/, and the symlink is placed at /usr/local/bin/pwsh.