Windows PowerShell startenStarting Windows PowerShell

PowerShell is een scripting engine dll die is ingesloten in meerdere hosts.PowerShell is a scripting engine dll which is embedded into multiple hosts. De meest voorkomende host die u wilt beginnen met zijn de interactieve opdrachtregel PowerShell.exe en de interactieve Scripting omgeving PowerShell_ISE.exe.The most common host you will start are the interactive command line PowerShell.exe and the Interactive Scripting Environment PowerShell_ISE.exe.

Zie voor informatie over het starten van Windows PowerShell® op Windows Server® 2012 R2, Windows® 8.1, Windows Server 2012 en Windows 8 Common Management Tasks and Navigation.To start Windows PowerShell® on Windows Server® 2012 R2, Windows® 8.1, Windows Server 2012, and Windows 8, see Common Management Tasks and Navigation.

Het starten van Windows PowerShell op oudere versies van WindowsHow to Start Windows PowerShell on Earlier Versions of Windows

Deze sectie wordt uitgelegd hoe u Windows PowerShell en Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) starten op Windows® 7, Windows Server® 2008 R2 en Windows Server® 2008.This section explains how to start Windows PowerShell and Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) on Windows® 7, Windows Server® 2008 R2, and Windows Server® 2008. Ook wordt uitgelegd hoe u de optionele functie inschakelt voor Windows PowerShell ISE in Windows PowerShell 2.0 op Windows Server® 2008 R2 en Windows Server® 2008.It also explains how to enable the optional feature for Windows PowerShell ISE in Windows PowerShell 2.0 on Windows Server® 2008 R2 and Windows Server® 2008.

Een van de volgende methoden gebruiken om te starten van de geïnstalleerde versie van Windows PowerShell 3.0 of 4.0 voor Windows PowerShell, indien van toepassing.Use any of the following methods to start the installed version of Windows PowerShell 3.0, or Windows PowerShell 4.0, where applicable.

Vanuit het startmenuFrom the Start Menu

 • Klik op Start, type PowerShell, en klik vervolgens op Windows PowerShell.Click Start, type PowerShell, and then click Windows PowerShell.
 • Van de Start menu, klikt u op Start, klikt u op alle programma's, klikt u op accessoires, klikt u op de Windows PowerShell map en klik vervolgens op Windows PowerShell.From the Start menu, click Start, click All Programs, click Accessories, click the Windows PowerShell folder, and then click Windows PowerShell.

Bij de opdrachtpromptAt the Command Prompt

In Cmd.exe, Windows PowerShell of Windows PowerShell ISE voor het starten van Windows PowerShell typt u:In Cmd.exe, Windows PowerShell, or Windows PowerShell ISE, to start Windows PowerShell, type:

PowerShell

U kunt ook de parameters van het programma PowerShell.exe gebruiken voor het aanpassen van de sessie.You can also use the parameters of the PowerShell.exe program to customize the session. Zie voor meer informatie PowerShell.exe Command-Line Help.For more information, see PowerShell.exe Command-Line Help.

Met Administrative bevoegdheden ('als administrator uitvoeren")With Administrative privileges ("Run as administrator")

Klik op Start, type PowerShell, met de rechtermuisknop op Windows PowerShell, en klik vervolgens op als administrator uitvoeren.Click Start, type PowerShell, right-click Windows PowerShell, and then click Run as administrator.

Het starten van Windows PowerShell ISE voor eerdere versies van WindowsHow to Start Windows PowerShell ISE on Earlier Releases of Windows

Gebruik een van de volgende methoden om te starten van Windows PowerShell ISE.Use any of the following methods to start Windows PowerShell ISE.

Vanuit het startmenuFrom the Start Menu

 • Klik op Start, type ISE, en klik vervolgens op Windows PowerShell ISE.Click Start, type ISE, and then click Windows PowerShell ISE.
 • Van de Start menu, klikt u op Start, klikt u op alle programma's, klikt u op accessoires, klikt u op de Windows PowerShell map en klik vervolgens op Windows PowerShell ISE.From the Start menu, click Start, click All Programs, click Accessories, click the Windows PowerShell folder, and then click Windows PowerShell ISE.

Bij de opdrachtpromptAt the Command Prompt

In Cmd.exe, Windows PowerShell of Windows PowerShell ISE voor het starten van Windows PowerShell typt u:In Cmd.exe, Windows PowerShell, or Windows PowerShell ISE, to start Windows PowerShell, type:

PowerShell_ISE

ofor

ISE

Met Administrative bevoegdheden ('als administrator uitvoeren")With Administrative privileges ("Run as administrator")

Klik op Start, type ISE, met de rechtermuisknop op Windows PowerShell ISE, en klik vervolgens op als administrator uitvoeren.Click Start, type ISE, right-click Windows PowerShell ISE, and then click Run as administrator.

Het inschakelen van Windows PowerShell ISE voor eerdere versies van WindowsHow to Enable Windows PowerShell ISE on Earlier Releases of Windows

In Windows PowerShell 4.0 en Windows PowerShell 3.0, is Windows PowerShell ISE standaard ingeschakeld op alle versies van Windows.In Windows PowerShell 4.0 and Windows PowerShell 3.0, Windows PowerShell ISE is enabled by default on all versions of Windows. Als deze nog niet is ingeschakeld, schakelt Windows Management Framework 4.0 of Windows Management Framework 3.0 deze.If it is not already enabled, Windows Management Framework 4.0 or Windows Management Framework 3.0 enables it.

In Windows PowerShell 2.0, is Windows PowerShell ISE standaard ingeschakeld op Windows 7.In Windows PowerShell 2.0, Windows PowerShell ISE is enabled by default on Windows 7. Op Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2008 is het echter een optionele functie.However, on Windows Server 2008 R2 and Windows Server 2008, it is an optional feature.

Gebruik de volgende procedure om Windows PowerShell ISE in Windows PowerShell 2.0 op Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2008.To enable Windows PowerShell ISE in Windows PowerShell 2.0 on Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2008, use the following procedure.

Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) inschakelenTo enable Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE)

 1. Start Serverbeheer.Start Server Manager.
 2. Klik op functies en klik vervolgens op onderdelen toevoegen.Click Features and then click Add Features.
 3. Klik in de onderdelen selecteren op Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE).In Select Features, click Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE).

De 32-bits versie van Windows PowerShell startenStarting the 32-Bit Version of Windows PowerShell

Wanneer u Windows PowerShell op een 64-bits computer installeert Windows PowerShell (x86), een 32-bits versie van Windows PowerShell naast de 64-bits versie is geïnstalleerd.When you install Windows PowerShell on a 64-bit computer, Windows PowerShell (x86), a 32-bit version of Windows PowerShell is installed in addition to the 64-bit version. Wanneer u Windows PowerShell uitvoert, wordt standaard de 64-bits versie uitgevoerd.When you run Windows PowerShell, the 64-bit version runs by default.

Hoeft u wellicht van tijd tot tijd worden uitgevoerd Windows PowerShell (x86), zoals wanneer u een module die vereist dat de 32-bits-versie of wanneer u extern verbinding met een 32-bits computer maakt.However, you might occasionally need to run Windows PowerShell (x86), such as when you are using a module that requires the 32-bit version or when you are connecting remotely to a 32-bit computer.

Gebruik een van de volgende procedures voor het starten van een 32-bits versie van Windows PowerShell.To start a 32-bit version of Windows PowerShell, use any of the following procedures.

In Windows Server® 2012 R2In Windows Server® 2012 R2

 • Op de Start Typ Windows PowerShell (x86).On the Start screen, type Windows PowerShell (x86). Klik op de Windows PowerShell x86 tegel.Click the Windows PowerShell x86 tile.
 • In Serverbeheer, uit de extra selecteert u Windows PowerShell (x86).In Server Manager, from the Tools menu, select Windows PowerShell (x86).
 • Klik op het bureaublad verplaatst de cursor naar de rechterbovenhoek op Search, type PowerShell x86 en klik vervolgens op Windows PowerShell (x86).On the desktop, move the cursor to the upper right corner, click Search, type PowerShell x86 and then click Windows PowerShell (x86).
 • Geef op via de opdrachtregel: %SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exeVia command line, enter: %SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

In Windows Server® 2012In Windows Server® 2012

 • Op de Start Typ PowerShell en klik vervolgens op Windows PowerShell (x86).On the Start screen, type PowerShell and then click Windows PowerShell (x86).
 • In Serverbeheer, uit de extra selecteert u Windows PowerShell (x86).In Server Manager, from the Tools menu, select Windows PowerShell (x86).
 • Klik op het bureaublad verplaatst de cursor naar de rechterbovenhoek op Search, type PowerShell en klik vervolgens op Windows PowerShell (x86).On the desktop, move the cursor to the upper right corner, click Search, type PowerShell and then click Windows PowerShell (x86).
 • Geef op via de opdrachtregel: %SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exeVia command line, enter: %SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

In Windows® 8.1In Windows® 8.1

 • Op de Start Typ Windows PowerShell (x86).On the Start screen, type Windows PowerShell (x86). Klik op de Windows PowerShell x86 tegel.Click the Windows PowerShell x86 tile.
 • Als u werkt met Remote Server Administration Tools voor Windows 8.1, kunt u ook Windows PowerShell x86 van openen de Server ManagerTools menu.If you are running Remote Server Administration Tools for Windows 8.1, you can also open Windows PowerShell x86 from the Server ManagerTools menu. Selecteer Windows PowerShell (x86).Select Windows PowerShell (x86).
 • Klik op het bureaublad verplaatst de cursor naar de rechterbovenhoek op Search, type PowerShell x86 en klik vervolgens op Windows PowerShell (x86).On the desktop, move the cursor to the upper right corner, click Search, type PowerShell x86 and then click Windows PowerShell (x86).
 • Geef op via de opdrachtregel: %SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exeVia command line, enter: %SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

In Windows® 8In Windows® 8

 • Op de Start scherm, verplaatst de cursor naar de rechterbovenhoek en klik op instellingen, klikt u op tegels, en verplaats de weergeven Systeembeheer schuifregelaar op Ja.On the Start screen, move the cursor to the upper right corner, click Settings, click Tiles, and then move the Show Administrative Tools slider to Yes. Typ vervolgens PowerShell en klik op Windows PowerShell (x86).Then, type PowerShell and click Windows PowerShell (x86).
 • Als u werkt met Remote Server Administration Tools voor Windows 8, kunt u ook Windows PowerShell x86 van openen de Server ManagerTools menu.If you are running Remote Server Administration Tools for Windows 8, you can also open Windows PowerShell x86 from the Server ManagerTools menu. Selecteer Windows PowerShell (x86).Select Windows PowerShell (x86).
 • Op de Start scherm of het bureaublad, typt u PowerShell (x86) en klik vervolgens op Windows PowerShell (x86).On the Start screen or the desktop, type PowerShell (x86) and then click Windows PowerShell (x86).
 • Geef op via de opdrachtregel: %SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exeVia command line, enter: %SystemRoot%\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe