Windows PowerShell-systeemvereistenWindows PowerShell System Requirements

Dit onderwerp worden de systeemvereisten voor Windows PowerShell 3.0, Windows PowerShell 4.0 en Windows PowerShell 5.0 en voor speciale functies, zoals Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE), CIM-opdrachten en werkstromen.This topic lists the system requirements for Windows PowerShell 3.0, Windows PowerShell 4.0 and Windows PowerShell 5.0, and for special features, such as Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE), CIM commands, and workflows.

Windows® 8.1 en Windows Server® 2012 R2 moet u alle vereiste programma's bevatten.Windows® 8.1 and Windows Server® 2012 R2 include all required programs. Dit onderwerp is bedoeld voor gebruikers van eerdere versies van Windows.This topic is designed for users of earlier releases of Windows.

BesturingssysteemvereistenOperating System Requirements

Windows PowerShell 5.0 wordt uitgevoerd op de volgende versies van Windows.Windows PowerShell 5.0 runs on the following versions of Windows.

Windows PowerShell 4.0 wordt uitgevoerd op de volgende versies van Windows.Windows PowerShell 4.0 runs on the following versions of Windows.

  • Windows 8.1-, standaard geïnstalleerdWindows 8.1, installed by default

  • Windows Server 2012 R2 is standaard geïnstalleerdWindows Server 2012 R2, installed by default

  • Windows® 7 met Service Pack 1 installeert Windows Management Framework 4.0 om uit te voeren van Windows PowerShell 4.0Windows® 7 with Service Pack 1, install Windows Management Framework 4.0 to run Windows PowerShell 4.0

  • Windows Server® 2008 R2 met Service Pack 1 installeert Windows Management Framework 4.0 om uit te voeren van Windows PowerShell 4.0Windows Server® 2008 R2 with Service Pack 1, install Windows Management Framework 4.0 to run Windows PowerShell 4.0

Windows PowerShell 3.0 wordt uitgevoerd op de volgende versies van Windows.Windows PowerShell 3.0 runs on the following versions of Windows.

Microsoft .NET Framework-vereistenMicrosoft .NET Framework Requirements

Windows PowerShell 5.0 is de volledige installatie van Microsoft .NET Framework 4.5 vereist.Windows PowerShell 5.0 requires the full installation of Microsoft .NET Framework 4.5. Windows 8.1 en Windows Server 2012 R2 zijn Microsoft .NET Framework 4.5 standaard.Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 include Microsoft .NET Framework 4.5 by default.

Windows PowerShell 4.0 is vereist voor de volledige installatie van Microsoft .NET Framework 4.5.Windows PowerShell 4.0 requires the full installation of Microsoft .NET Framework 4.5. Windows 8.1 en Windows Server 2012 R2 zijn Microsoft .NET Framework 4.5 standaard.Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 include Microsoft .NET Framework 4.5 by default.

Windows PowerShell 3.0 is de volledige installatie van Microsoft .NET Framework 4 vereist.Windows PowerShell 3.0 requires the full installation of Microsoft .NET Framework 4. Windows 8 en Windows Server 2012 zijn Microsoft .NET Framework 4.5 standaard die voldoet aan deze vereiste.Windows 8 and Windows Server 2012 include Microsoft .NET Framework 4.5 by default, which fulfills this requirement.

Zie het installeren van Microsoft .NET Framework 4.5 (dotNetFx45_Full_setup.exe) Microsoft .NET Framework 4.5 op het Microsoft Download Center.To install Microsoft .NET Framework 4.5 (dotNetFx45_Full_setup.exe), see Microsoft .NET Framework 4.5 on the Microsoft Download Center.

Zie het installeren van de volledige installatie van Microsoft .NET Framework 4 (dotNetFx40_Full_setup.exe) Microsoft .NET Framework 4 (webinstallatie) op het Microsoft Download Center.To install the full installation of Microsoft .NET Framework 4 (dotNetFx40_Full_setup.exe), see Microsoft .NET Framework 4 (Web Installer) on the Microsoft Download Center.

Windows Management Framework 4.0Windows Management Framework 4.0

Windows PowerShell 5.0 vereist Windows Management Framework 4.0 moet worden geïnstalleerd op Windows Server 2008 R2 SP1 en Windows 7 SP1.Windows PowerShell 5.0 requires Windows Management Framework 4.0 to be preinstalled on Windows Server 2008 R2 SP1 and Windows 7 SP1.

3.0 WS-ManagementWS-Management 3.0

Windows PowerShell 3.0 en Windows PowerShell 4.0 vereist WS-Management-3.0, die ondersteuning biedt voor de WinRM-service en de WSMan-protocol.Windows PowerShell 3.0 and Windows PowerShell 4.0 require WS-Management 3.0, which supports the WinRM service and WSMan protocol. Dit programma is opgenomen in Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Management Framework 4.0 en Windows Management Framework 3.0.This program is included in Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Management Framework 4.0, and Windows Management Framework 3.0.

Windows Management Instrumentation 3.0Windows Management Instrumentation 3.0

Windows PowerShell 3.0 en Windows PowerShell 4.0 vereist Windows Management Instrumentation 3.0 (WMI).Windows PowerShell 3.0 and Windows PowerShell 4.0 require Windows Management Instrumentation 3.0 (WMI). Dit programma is opgenomen in Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Management Framework 4.0 en Windows Management Framework 3.0.This program is included in Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Management Framework 4.0, and Windows Management Framework 3.0. Als dit programma is niet geïnstalleerd op de computer, functies waarvoor WMI, zoals CIM-opdrachten, niet uitgevoerd.If this program is not installed on the computer, features that require WMI, such as CIM commands, do not run.

Common Language Runtime 4.0Common Language Runtime 4.0

Windows PowerShell 3.0, Windows PowerShell 4.0 en Windows PowerShell 5.0 worden gecompileerd tegen Common Language Runtime (CLR) 4.0.Windows PowerShell 3.0, Windows PowerShell 4.0, and Windows PowerShell 5.0 are compiled against Common Language Runtime (CLR) 4.0.

Grafische gebruikersinterfaceGraphical User Interface Requirements

Windows PowerShell is een console-toepassing waarvoor een grafische gebruikersinterface niet.Windows PowerShell is a console-based application that does not require a graphical user interface. Als zodanig is het ook geschikt voor computers waarop geen schermen of monitors of een gebruikersinterface, zoals de Server Core-installatieopties van Windows Server 2012 R2 of Windows Server 2012.As such, is it well suited to computers that do not have screens or monitors, or a user interface, such as the Server Core installation options of Windows Server 2012 R2 or Windows Server 2012.

Echter bepaalde items, zoals de volgende, vereisen een grafische gebruikersinterface.However, some items, such as the following, require a graphical user interface. Zie voor meer informatie het help-onderwerp voor elk item.For details, see the help topic for each item.

Vereisten voor Windows PowerShell-EngineWindows PowerShell Engine Requirements

Windows PowerShell 4.0 is ontworpen voor achterwaartse compatibiliteit met Windows PowerShell 3.0 en Windows PowerShell 2.0.Windows PowerShell 4.0 is designed to be backwards compatible with Windows PowerShell 3.0 and Windows PowerShell 2.0. Cmdlets, providers, -modules, modules en scripts die zijn geschreven voor Windows PowerShell 2.0 en Windows PowerShell 3.0 ongewijzigd in Windows PowerShell 4.0 worden uitgevoerd.Cmdlets, providers, snap-ins, modules, and scripts written for Windows PowerShell 2.0 and Windows PowerShell 3.0 run unchanged in Windows PowerShell 4.0.

Echter, vanwege een wijziging in de runtime activering-beleid in Microsoft .NET Framework 4, Windows PowerShell-host-programma's die zijn geschreven voor Windows PowerShell 2.0 en gecompileerd met Common Language Runtime (CLR) 2.0 kunnen niet worden uitgevoerd zonder aanpassingen in Windows PowerShell 3.0, die is gecompileerd met CLR-4.0.However, due to a change in the runtime activation policy in Microsoft .NET Framework 4, Windows PowerShell host programs that were written for Windows PowerShell 2.0 and compiled with Common Language Runtime (CLR) 2.0 cannot run without modification in Windows PowerShell 3.0, which is compiled with CLR 4.0.

De engine voor Windows PowerShell 2.0 vereist Microsoft .NET Framework 2.0.50727 minimaal.The Windows PowerShell 2.0 engine requires Microsoft .NET Framework 2.0.50727 at a minimum. Deze vereiste wordt voldaan door de Microsoft .NET Framework 3.5 servicepack 1.This requirement is fulfilled by Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1. Deze vereiste wordt niet voldaan door de Microsoft .NET Framework 4 en latere versies van Microsoft .NET Framework.This requirement is not fulfilled by Microsoft .NET Framework 4 and later releases of Microsoft .NET Framework.

Zie voor meer informatie over het toevoegen of installeren van de Windows PowerShell 2.0-engine en toe te voegen of installeren van de vereiste versie van Microsoft .NET Framework installeren van de Windows PowerShell 2.0-Engine.For information about adding or installing the Windows PowerShell 2.0 engine, and adding or installing the required versions of the Microsoft .NET Framework, see Installing the Windows PowerShell 2.0 Engine. Zie voor meer informatie over het starten van de Windows PowerShell 2.0-engine starten van de Windows PowerShell 2.0 motor.For information about starting the Windows PowerShell 2.0 engine, see Starting the Windows PowerShell 2.0 Engine.

Windows Preinstallation EnvironmentWindows Preinstallation Environment

Windows PowerShell 2.0, Windows PowerShell 3.0 en Windows PowerShell 4.0 worden uitgevoerd in de Windows Preinstallation Environment (Windows PE).Windows PowerShell 2.0, Windows PowerShell 3.0, and Windows PowerShell 4.0 run in the Windows Preinstallation Environment (Windows PE). De volgende cmdlets worden echter niet ondersteund.However, the following cmdlets are not supported.

Ook de WinRM service is niet aanwezig is op Windows PE.Also, the WinRM service is not present on Windows PE.

Zie ookSee Also