Windows Management FrameworkWindows Management Framework

Windows Management Framework (WMF) biedt een consistente beheer interface voor Windows.Windows Management Framework (WMF) provides a consistent management interface for Windows. WMF biedt een naadloze manier voor het beheren van verschillende versies van Windows-clients en Windows Server.WMF provides a seamless way to manage various versions of Windows client and Windows Server. WMF-installatie pakketten bevatten updates voor de beheer functionaliteit en zijn beschikbaar voor oudere versies van Windows.WMF installer packages contain updates to management functionality and are available for older versions of Windows.

WMF-installatie voegt de volgende functies toe en/of werkt deze bij:WMF installation adds and/or updates the following features:

  • Windows PowerShellWindows PowerShell
  • Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC)Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC)
  • Windows Power shell Integrated Scripting Environment (ISE)Windows PowerShell Integrated Script Environment (ISE)
  • Windows Remote Management (WinRM)Windows Remote Management (WinRM)
  • Windows Management Instrumentation (WMI)Windows Management Instrumentation (WMI)
  • Windows Power shell Web Services (Management OData IIS-extensie)Windows PowerShell Web Services (Management OData IIS Extension)
  • Registratie van software-inventaris (SIL)Software Inventory Logging (SIL)
  • Serverbeheer CIM-providerServer Manager CIM Provider

Opmerkingen bij de release van WMFWMF Release Notes

Raadpleeg de onderstaande koppelingen voor meer informatie over verschillende uitbrei dingen in Power shell en andere onderdelen van een bepaalde WMF om de release opmerkingen te bekijken:To learn about various enhancements in PowerShell and other components of a given WMF, please refer to the links below to review the release notes:

WMF-Beschik baarheid in Windows-besturings systemenWMF Availability Across Windows Operating Systems

Versie van besturingssysteemOperating System Version WMF 5.1WMF 5.1 WMF 5.0WMF 5.0
Geen ondersteuning meerOut of support
WMF 4.0WMF 4.0 WMF 3.0WMF 3.0 WMF 2.0WMF 2.0
Windows Server 2019Windows Server 2019 Verzonden in boxShips in-box
Windows Server 2016Windows Server 2016 Verzonden in boxShips in-box
Windows 10Windows 10 Verzonden in boxShips in-box Verzonden in boxShips in-box
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 JaYes JaYes Verzonden in boxShips in-box
Windows 8.1Windows 8.1 JaYes JaYes Verzonden in boxShips in-box
Windows Server 2012Windows Server 2012 JaYes JaYes JaYes Verzonden in boxShips in-box
Windows 8Windows 8
Geen ondersteuning meerOut of support
Verzonden in boxShips in-box
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1 JaYes JaYes JaYes JaYes Verzonden in boxShips in-box
Windows 7 SP1Windows 7 SP1 JaYes JaYes JaYes JaYes Verzonden in boxShips in-box
Windows Server 2008 SP2Windows Server 2008 SP2 JaYes JaYes
Windows VistaWindows Vista
Geen ondersteuning meerOut of support
JaYes
Windows Server 2003Windows Server 2003
Geen ondersteuning meerOut of support
JaYes
Windows XPWindows XP
Geen ondersteuning meerOut of support
JaYes JaYes
  • Wordt meegeleverd in box: de functies van de opgegeven versie van WMF zijn verzonden in de aangegeven versie van Windows-client of Windows Server.Ships in-box: The features of the specified version of WMF were shipped in the indicated version of Windows client or Windows Server.
  • Niet meer beschikbaar: dezeproducten worden niet meer ondersteund door micro soft.Out of support: These products are no longer supported by Microsoft. U moet een upgrade uitvoeren naar een nieuwe versie die wordt ondersteund.You must upgrade to a new version that is supported. Zie de pagina micro soft Lifecycle-beleid voor meer informatie.For more information, see the Microsoft Lifecycle Policy page.

Notitie

Het installatie programma voor WMF 5,0 is niet meer beschikbaar of wordt niet ondersteund.The installer for WMF 5.0 is no longer available or supported. Het is vervangen door WMF 5,1.It has been replaced by WMF 5.1.