Verbeterde transcriptiemogelijkhedenEnhanced Transcription Options

Windows PowerShell schrijffouten is verbeterd om toe te passen op alle hosting-toepassingen (zoals Windows PowerShell ISE) in plaats van alleen de console-host (powershell.exe).Windows PowerShell transcription has been improved to apply to all hosting applications (such as Windows PowerShell ISE) rather than just the console host (powershell.exe).

Naast de uitbreiden voor transcripting, is ter ondersteuning van willekeurige nesten van transcripties, aanvullende metagegevens in de resulterende tekst-header en het instellen van een uitvoermap schrijffouten (voor ondersteuning van de functionaliteit transcripting zelf bijgewerkt gecentraliseerde logboekgegevens verzameld).In addition to extending for transcripting, the transcripting functionality itself has been updated to support arbitrary nesting of transcripts, additional metadata in the resulting transcript header, and setting a transcription output directory (to support centralized log collection).

Schrijffouten opties (waaronder het inschakelen van de tekst van een hele systeem) kunnen worden geconfigureerd met de PowerShell schrijffouten inschakelen instelling voor Groepsbeleid (in Beheersjablonen -> Windows-onderdelen -> Windows PowerShell).Transcription options (including enabling a system-wide transcript) can be configured with the Turn on PowerShell Transcription Group Policy setting (in Administrative Templates -> Windows Components -> Windows PowerShell).