Basisklasse declarerenDeclare Base Class

U kunt een Windows PowerShell-klasse declareren als basistype voor een andere Windows PowerShell-klasse.You can declare a Windows PowerShell class as a base type for another Windows PowerShell class.

class bar
{
  [int]foo()
    {
      return 100500
    }
}

class baz : bar {}

[baz]::new().foo() # return 100500

U kunt ook bestaande .NET Framework-typen als basisklassen gebruiken:You can also use existing .NET Framework types as base classes:

class MyIntList : system.collections.generic.list[int]
{

}

$list = [MyIntList]::new()

$list.Add(100)

$list[0] # return 100