Klassemethode oproepbasisCall Base Class Method

U kunt bestaande methoden in subklassen overschrijven.You can override existing methods in subclasses. U doet dit door methoden met behulp van dezelfde naam en handtekening te declareren:To do this, declare methods by using the same name and signature:

class baseClass
{
  [int]foo() {return 100500}
}

class childClass1 : baseClass
{
  [int]foo() {return 200600}
}

[childClass1]::new().foo() # return 200600

Voor het aanroepen van methoden van de basisklasse van overschreven-implementaties, geconverteerd naar de basisklasse ([baseClass] $dit) op voor aanroepen:To call base class methods from overridden implementations, cast to the base class ([baseClass]$this) on invocation:

class childClass2 : baseClass
{
  [int]foo()
  {
    return 3 * ([baseClass]$this).foo()
  }
}

[childClass2]::new().foo() # return 301500

Alle methoden voor PowerShell zijn virtueel.All PowerShell methods are virtual. U kunt niet-virtuele .NET-methoden in een subklasse verbergen met behulp van dezelfde syntaxis als voor een onderdrukking: alleen methoden met dezelfde naam en handtekening declareren.You can hide non-virtual .NET methods in a subclass by using the same syntax as you do for an override: just declare methods with same name and signature.

class MyIntList : system.collections.generic.list[int]
{
  # Add is final in system.collections.generic.list
  [void] Add([int]$arg)
  {
    ([system.collections.generic.list[int]]$this).Add($arg * 2)
  }
}

$list = [MyIntList]::new()
$list.Add(100)
$list[0] # return 200