Geïmplementeerde interface declarerenDeclare Implemented Interface

U kunt geïmplementeerde interfaces declareren nadat basistypen of onmiddellijk nadat een dubbele punt (:), als er geen basistype dat is opgegeven.You can declare implemented interfaces after base types, or immediately after a colon (:), if there is no base type specified. Alle namen gescheiden door komma's.Separate all type names by using commas. Het is heel vergelijkbaar met C#-syntaxis.It’s very similar to C# syntax.

class MyComparable : system.IComparable
{
  [int] CompareTo([object] $obj)
  {
    return 0;
  }
}

class MyComparableBar : bar, system.IComparable
{
  [int] CompareTo([object] $obj)
  {
    return 0;
  }
}