DSC-resources op basis van een klasseClass-based DSC Resources

DSC-resources met klassen definiërenDefining DSC resources with classes

Op basis van feedback, hebben we aangebracht ontwerpen op basis van een klasse DSC bronnen eenvoudiger en gemakkelijker te begrijpen.Based on feedback, we’ve made authoring class-based DSC resources simpler and easier to understand. De belangrijkste verschillen tussen een klasse gebaseerde DSC-resource en een cmdlet DSC-resourceprovider zijn:The major differences between a class-based DSC resource and a cmdlet DSC resource provider are:

  • Een MOF-bestand voor het schema is niet vereist.A MOF file for the schema is not required.
  • Een DSCResource submap in de modulemap is niet vereist.A DSCResource subfolder in the module folder is not required.
  • Een PowerShell-module-bestand kan meerdere DSC-resource klassen bevatten.A PowerShell module file can contain multiple DSC resource classes.

Zie voor meer informatie schrijven van een aangepaste DSC-resource met PowerShell klassen.For more information, see Writing a custom DSC resource with PowerShell classes.