Help-ondersteuning voor DSC-configuratiesHelp support for DSC configurations

U kunt nu gebruik van de help op basis van een opmerking in DSC-configuraties en hulp krijgen bij het gebruik van deze configuratie bij het aanroepen van de configuratie-functie met -?:You can now use comment-based help inside of DSC configurations and get help on usage of that configuration when calling the configuration function with -?:

Zie voor meer informatie, Schrijfhulp voor DSC-configuraties.For more information, see Writing help for DSC configurations.