Frequenties voor RefreshMode en ConfigurationMode hoeft te worden veelvouden van elkaar worden verbondenFrequencies for RefreshMode and ConfigurationMode don't need to be multiples of each other

In de vorige versie van DSC, de LCM zou behandelen RefreshFrequencyMins en ConfigurationModeFrequencyMins als veelvouden van elkaar.In the previous version of DSC, the LCM would treat RefreshFrequencyMins and ConfigurationModeFrequencyMins as multiples of each other. In WMF 5.0 RTM, worden deze eigenschappen verwerkt onafhankelijk van elkaar.In WMF 5.0 RTM, these properties are processed independent of each other.

Zie voor meer informatie, de Local Configuration Manager configureren.For more information, see Configuring the Local Configuration Manager.