Frequenties voor RefreshMode en ConfigurationMode hoeven niet veelvouden van elkaarFrequencies for RefreshMode and ConfigurationMode don't need to be multiples of each other

In de vorige versie van DSC de LCM zou behandelen RefreshFrequencyMins en ConfigurationModeFrequencyMins als veelvouden van elkaar.In the previous version of DSC, the LCM would treat RefreshFrequencyMins and ConfigurationModeFrequencyMins as multiples of each other. In het WMF 5.0 RTM, worden deze eigenschappen onafhankelijk van elkaar verwerkt.In WMF 5.0 RTM, these properties are processed independent of each other.

Zie voor meer informatie configureren van de lokale Configuration Manager.For more information, see Configuring the Local Configuration Manager.