Meer informatie over de configuratiestatusDetails about Configuration Status

De Get-DscConfigurationStatus cmdlet Hiermee haalt u informatie over de configuratiestatus van de van een doelknooppunt.The Get-DscConfigurationStatus cmdlet gets information about configuration status from a target node. Zie voor meer informatie probleemoplossing DSC.For more information, see Troubleshooting DSC.