Verbeteringen in Desired State Configuration (DSC)Improvements in Desired State Configuration (DSC)

DSC Feedback enquêteDSC Feedback Survey

Zodra u enige tijd hebt en de nieuwe PowerShell Desired State Configuration-functies en functionaliteit die is geïntroduceerd in deze release, kunt u ons helpen blijven het product beter maken door middel van een snelle WMF 5.0 RTM enquête.Once you have had some time to use the new PowerShell Desired State Configuration features and functionality introduced in this release, please help us continue making the product better by taking a quick WMF 5.0 RTM survey. Deze enquête kunt u voor het delen van uw feedback over deze nieuwe functies en functionaliteit.This survey will allow you to share your feedback about these new features and functionality.

Hartelijk dank voor uw deelname aan onze enquête.Thank you for participating in our survey! Uw feedback is erg belangrijk voor ons.Your feedback is very important to us.

PSDesiredStateConfiguration moduleversie is bijgewerkt naar 1.1PSDesiredStateConfiguration module version updated to 1.1

De moduleversie van PsDesiredStateConfiguration is bijgewerkt naar 1.1.The module version of PsDesiredStateConfiguration has been updated to 1.1. DSC-configuraties gecompileerde op WMF 5.0 Preview februari 2015 of eerder werkt niet op PowerShell/WMF 5.0.DSC configurations compiled on WMF 5.0 Preview Feb 2015 or earlier will not work on PowerShell/WMF 5.0.