Gedetailleerde informatie over LCM statusDetailed information about LCM state

Er zijn verbeteringen aangebracht in de gegevens over de status LCM blootstellen.We have made improvements in exposing details about the LCM state. De LCMState die wordt geretourneerd door Get-DscLocalConfigurationManager kan nu de volgende waarden bevatten:The LCMState that is returned by Get-DscLocalConfigurationManager can now contain the following values:

  • InactiefIdle
  • BezetBusy
  • PendingRebootPendingReboot
  • PendingConfigurationPendingConfiguration

Ook hebben we een LCMStateDetail-eigenschap die meer informatie over de status bevat toegevoegd.We have also added an LCMStateDetail property that contains more information about the state.