DSC-LCM met nieuwe metagegevens configuratiekenmerk configurerenConfigure DSC LCM with new meta-configuration attribute

De DscLocalConfigurationManager kenmerk wordt aangegeven dat een configuratie-blok een meta-configuratie, die wordt gebruikt voor het configureren van de DSC Local Configuration Manager.The DscLocalConfigurationManager attribute designates a configuration block as a meta-configuration, which is used to configure the DSC Local Configuration Manager.

Zie voor meer informatie configureren van de lokale Configuration Manager.For more information, see Configuring the Local Configuration Manager.