Nieuwe ingebouwde DSC-resourcesNew built-in DSC resources

WMF 5.0 RTM heeft 4 nieuwe DSC-resources:WMF 5.0 RTM has 4 new DSC resources:

 • WindowsFeatureSetWindowsFeatureSet
 • WindowsOptionalFeatureSetWindowsOptionalFeatureSet
 • ServiceSetServiceSet
 • ProcessSetProcessSet

Deze resources zijn een gemakkelijke manier voor het configureren van meerdere exemplaren die gebruikmaken van een aanroep van één resource.These resources provide an easy way to configure multiple instances using a single resource call.

WindowsFeatureSetWindowsFeatureSet

# Get the syntax of WindowsFeatureSet resource
Get-DscResource -Module psdesiredstateconfiguration -Name WindowsFeatureSet -Syntax

WindowsFeatureSet [String] #ResourceName
{
  [DependsOn = [String[]]]
  Name = [String[]]
  [Ensure = [String]]
  [Source = [String]]
  [IncludeAllSubFeature = [Boolean]]
  [Credential = [PSCredential]]
  [LogPath = [String]]
}

WindowsOptionalFeatureSetWindowsOptionalFeatureSet

# Get the syntax of WindowsOptionalFeatureSet resource
Get-DscResource -Module psdesiredstateconfiguration -Name WindowsOptionalFeatureSet -Syntax

WindowsOptionalFeatureSet [String] #ResourceName
{
  [DependsOn = [String[]]]
  Name = [String[]]
  Ensure = [String]
  [Source = [String[]]]
  [RemoveFilesOnDisable = [Boolean]]
  [LogPath = [String]]
  [NoWindowsUpdateCheck = [Boolean]]
  [LogLevel = [String]]
}

ServiceSetServiceSet

# Get the syntax of ServiceSet resource
Get-DscResource -Module psdesiredstateconfiguration -Name ServiceSet -Syntax

ServiceSet [String] #ResourceName
{
  [DependsOn = [String[]]]
  Name = [String[]]
  [StartupType = [String]]
  [BuiltInAccount = [String]]
  [State = [String]]
  [Ensure = [String]]
  [Credential = [PSCredential]]
}

ProcessSetProcessSet

# Get the syntax of ProcessSet resource
Get-DscResource -Module psdesiredstateconfiguration -Name ProcessSet -Syntax

ProcessSet [String] #ResourceName
{
  [DependsOn = [String[]]]
  Path = [String[]]
  [Credential = [PSCredential]]
  [Ensure = [String]]
  [StandardOutputPath = [String]]
  [StandardErrorPath = [String]]
  [StandardInputPath = [String]]
  [WorkingDirectory = [String]]
}