Knooppunt met meerdere configuratiefragmenten (gedeeltelijke configuraties) configurerenConfigure Node with multiple configuration fragments (partial configurations)

WMF 5.0 helpt u configuratiedocumenten te leveren aan een knooppunt in fragmenten.WMF 5.0 helps you deliver configuration documents to a node in fragments. Zie voor meer informatie, gedeeltelijke configuraties.For more information, see Partial configurations.