Configureer knooppunt met meerdere configuratie fragmenten (gedeeltelijke configuraties)Configure Node with multiple configuration fragments (partial configurations)

WMF 5.0 helpt u bij van configuratiedocumenten naar een knooppunt in fragmenten leveren.WMF 5.0 helps you deliver configuration documents to a node in fragments. Zie voor meer informatie gedeeltelijke configuraties.For more information, see Partial configurations.