Een document configuratie leveren zonder toe te passenDeliver a configuration document without applying

De publiceren DscConfiguration cmdlet gekopieerd van een configuratie MOF-bestand naar een target-knooppunt, maar de configuratie is niet van toepassing.The Publish-DscConfiguration cmdlet copies a configuration MOF file to a target node, but does not apply the configuration. Deze configuratie wordt toegepast tijdens de volgende fase van de consistentie, of tijdens het uitvoeren van de Update DscConfiguration cmdlet.This configuration is applied during the next consistency pass, or when you run the Update-DscConfiguration cmdlet.