Een configuratiedocument leveren zonder toe te passenDeliver a configuration document without applying

De publiceren-DscConfiguration cmdlet een MOF-configuratiebestand worden gekopieerd naar een doelknooppunt, maar de configuratie is niet van toepassing.The Publish-DscConfiguration cmdlet copies a configuration MOF file to a target node, but does not apply the configuration. Deze configuratie wordt toegepast tijdens de volgende consistentie, of tijdens het uitvoeren van de Update-DscConfiguration cmdlet.This configuration is applied during the next consistency pass, or when you run the Update-DscConfiguration cmdlet.