Aanvullende waarde voor eigenschap RefreshModeAdditional value for RefreshMode property

Deze release introduceert een nieuwe RefreshMode waarde, uitgeschakelde.This release introduces a new RefreshMode value, Disabled. Wanneer deze modus is ingesteld, LCM geen documentbeheer.When this mode is set, LCM does not do document management. Zie voor meer informatie configureren van de lokale Configuration Manager.For more information, see Configuring the Local Configuration Manager.