Aanvullende waarde voor eigenschap RefreshModeAdditional value for RefreshMode property

Deze versie introduceert een nieuwe RefreshMode waarde uitgeschakelde.This release introduces a new RefreshMode value, Disabled. Wanneer deze modus is ingesteld, LCM hoeven niet te worden documentbeheer.When this mode is set, LCM does not do document management. Zie voor meer informatie, de Local Configuration Manager configureren.For more information, see Configuring the Local Configuration Manager.