Configuratiestatus rapporteren naar centrale locatieReport Configuration Status to Central Location

Gedetailleerde informatie over de status van de DSC-configuratie kan worden verzonden naar een server waarop de DSC-service wordt uitgevoerd.Detailed information about DSC configuration status can be sent to a server running the DSC service.

Zie voor meer informatie met behulp van een DSC-rapportserver.For more information, see Using a DSC report server.