Automatische RunAs-ondersteuning voor DSC-ResourcesAutomatic RunAs support for DSC Resources

Biedt ondersteuning voor het uitvoeren van WMF 5.0 eventuele DSC-resource onder een opgegeven set referenties met behulp van de eigenschap PsDscRunAsCredential.WMF 5.0 includes support for running any DSC resource under a specified set of credentials by using the property PsDscRunAsCredential.

Zie voor meer informatie DSC uitgevoerd met gebruikersreferenties.For more information, see Running DSC with user credentials.