Side-By-Side-Module-ondersteuning voor versiebeheer voor DSC-ResourcesSide-By-Side Module Versioning Support for DSC Resources

Modules met DSC-resources kunnen worden geïnstalleerd side-by-side en DSC-configuraties kunt een specifieke versie van de resource die is geïnstalleerd op het systeem.Modules containing DSC resources can be installed side-by-side, and DSC configurations can use a specific version of the resource that is installed on the system.

Zie voor meer informatie, resources met meerdere versies gebruiken.For more information, see Using resources with multiple versions.

Bekende problemenKnown issues

In deze release volgen de volgende bekende problemen van side-by-side-installatie:In this release, the following are known issues of side-by-side installation:

  • Met behulp van twee verschillende versies van de DSC-resource binnen dezelfde configuratie wordt niet ondersteund.Using two different versions of the DSC resource within the same configuration is not supported.