Afhankelijkheden van meerdere knooppunten opgevenSpecifying Cross Node Dependencies

Met behulp van de ingebouwde WaitFor* resources (WaitForAll, WaitForAny, en WaitForSome), kunt u nu afhankelijkheden tussen computers opgeven tijdens de configuratie wordt uitgevoerd zonder externe orchestration.By using the built-in WaitFor* resources (WaitForAll, WaitForAny, and WaitForSome), you can now specify dependencies across computers during configuration runs without external orchestration.

Zie voor meer informatie cross-knooppunt afhankelijkheden opgevenFor more information, see Specifying cross-node dependencies