WOW64-ondersteuning voor configuratie sleutelwoordWOW64 support for Configuration Keyword

Het sleutelwoord configuratie wordt nu ondersteund in de modus WOW64 op een 64-bits computer.The Configuration keyword is now supported in WOW64 on a 64-bit computer. Dit betekent dat een DSC-configuratie kan worden gedefinieerd en gecompileerd binnen een 32-bits proces zoals Windows PowerShell ISE (x 86) wordt uitgevoerd op een 64-bits computer.This means that a DSC configuration can be defined and compiled within a 32-bit process such as Windows PowerShell ISE (x86) running on a 64-bit computer.