Klembord-cmdletsClipboard cmdlets

Get-Klembord en Set-Klembord maken het gemakkelijker voor u om inhoud naar en van een Windows PowerShell-sessie te brengen.Get-Clipboard and Set-Clipboard make it easier for you to transfer content to and from a Windows PowerShell session. Bijvoorbeeld, als u Windows Verkenner gebruiken drie bestanden naar het Klembord te kopiƫren (door ze te selecteren en op ctrl-c, bijvoorbeeld), u kunt vervolgens gemakkelijk toegang tot de inhoud van het Klembord als een lijst van bestanden:For example, if you use Windows Explorer to copy three files to the clipboard (by selecting them and pressing ctrl-c, for example), you can then easily access the contents of the clipboard as a list of files:

PS C:\\> Get-Clipboard -Format FileDropList

Directory: C:\\Users\\slee\\Downloads\\Example

Mode LastWriteTime Length Name

---- ------------- ------ ----

-a---- 4/14/2015 1:19 PM 0 File2.txt

-a---- 4/14/2015 1:19 PM 0 File3.txt

-a---- 4/14/2015 1:19 PM 0 File1.txt

De Klembord-cmdlets bieden ondersteuning voor afbeeldingen, audio-bestanden, bestandslijsten en tekst.The Clipboard cmdlets support images, audio files, file lists, and text.