Nieuwe en bijgewerkte cmdlets op basis van feedback van de communityNew and updated cmdlets based on community feedback

We hebben enkele nieuwe hulpprogramma-cmdlets toegevoegd en bestaande cmdlets op basis van feedback van de community via bijgewerkt Connect.We have added some new Utility cmdlets, and updated existing cmdlets based on feedback from the community via Connect. We blijven de feedback en het adres als veel van uw aanvragen mogelijk doorlopen.We continue to go through the feedback, and address as many of your requests as possible.