Convert-StringConvert-String

Het omzetten van tekenreeks 'vervangen door magic'-functionaliteit.Convert-String exposes "replace by magic" functionality. Voor en na enkele voorbeelden van hoe u de tekst die moet worden gezocht wilt bieden en Convert-tekenreeks automatisch de tekst wordt opgemaakt.Provide before and after examples of how you want text to look, and Convert-String formats your text automatically. Hier volgt een demo - duurt iemand de voornaam en achternaam en vervangen door hun achternaam, een door komma's, de eerste initiƫle van hun achternaam en een punt.Here's a demo - taking somebody's first and last name, and replacing it with their last name, a comma, the first initial of their last name, and a dot. Probeer het met een reguliere expressie en Zie hoe lang duurt het.Try it with a regex, and see how long it takes you.

"Lee Holmes", "Steve Lee", "Jeffrey Snover" | Convert-String -Example "Bill Gates=Gates, B.","John Smith=Smith, J."

Holmes, L.
Lee, S.
Snover, J.