Updates voor FileInfo-objectUpdates to FileInfo object

Informatie over de bestandsversie misleidend kan zijn, met name in gevallen waarin het bestand is hersteld.File version information can be misleading, particularly in cases where the file was patched. Deze versie van WMF 5.0 voegt nieuwe FileVersionRaw en ProductVersionRaw script eigenschappen FileInfo objecten.This release of WMF 5.0 adds new FileVersionRaw and ProductVersionRaw script properties to FileInfo objects. Hier volgen de eigenschappen, zoals weergegeven voor powershell.exe (ervan uitgaande dat $pid is de ID van het PowerShell-proces):Here are the properties as displayed for powershell.exe (assuming $pid is the ID of the PowerShell process):

PS C:\> Get-Process -Id $pid -FileVersionInfo | fl *version* -Force


FileVersionRaw    : 10.0.10586.117
ProductVersionRaw : 10.0.10586.117
FileVersion       : 10.0.10586.117 (th2_release.160212-2359)
ProductVersion    : 10.0.10586.117