Modules ondersteuning voor het declareren van versie bereiken (1., enzovoort)Modules support for declaring version ranges (1., etc)

In combinatie met - MinimumVersion, - MaximumVersion nu kan de gebruiker get/import-module binnen een bepaald bereik.Combined with -MinimumVersion, -MaximumVersion now allows user to get/import module within specific range. De parameter bieden ook ondersteuning voor . .The parameter also support **.**. Het volgende voorbeeld ziet u hoe het werkt:The following example shows how it works:

Now, you can combine **-MinimumVersion** and **-MaximumVersion** to import module within specific range:

PS C:\> Import-Module psreadline -Verbose -MinimumVersion 1.0 -MaximumVersion 1.2.*

VERBOSE: Loading module from path 'C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\psreadline\1.1\psreadline.psd1'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Get-PSReadlineKeyHandler'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Get-PSReadlineOption'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Remove-PSReadlineKeyHandler'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Set-PSReadlineKeyHandler'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Set-PSReadlineOption'.
VERBOSE: Importing function 'PSConsoleHostReadline'.