New-TemporaryFileNew-TemporaryFile

Soms moet u een tijdelijk bestand maken in uw scripts.Sometimes in your scripts, you must create a temporary file. U kunt heel gemakkelijk doen dit met de New-TemporaryFile cmdlet:You can easily do this with the New-TemporaryFile cmdlet:

PS C:\ > $tempFile = New-TemporaryFilePS C:\> $tempFile = New-TemporaryFile

PS C:\ > $tempFile.FullNamePS C:\> $tempFile.FullName

C:\gebruikers\slee\AppData\lokale\Temp\tmp375.tmpC:\Users\slee\AppData\Local\Temp\tmp375.tmp