Bij detectie aan de software installeren en met PackageManagement inventariserenSoftware Discovery, Install and Inventory with PackageManagement

PackageManagement (aka OneGet) is een nieuwe manier om te detecteren en installeren van software-updatepakketten op het web.PackageManagement (aka OneGet) is a new way to discover and install software packages from around the web. Het is een manager of multiplexor van bestaande pakket managers (ook wel pakket providers) die management voor Windows-pakket met een enkel Windows PowerShell-interface bundelt.It is a manager or multiplexor of existing package managers (also called package providers) that unifies Windows package management with a single Windows PowerShell interface. Met PackageManagement, kunt u het volgende doen.With PackageManagement, you can do the following.

  • Een lijst met software-opslagplaatsen waarin pakketten kunnen worden doorzocht, verkregen en ge├»nstalleerd beherenManage a list of software repositories in which packages can be searched, acquired, and installed
  • Detecteren en installeren van andere pakket managersDiscover and install different package managers
  • U moet software-updatepakketten detecterenDiscover software packages you need
  • Naadloos installeren, verwijderen en inventariseren van pakketten uit een of meer software-opslagplaatsenSeamlessly install, uninstall, and inventory packages from one or more software repositories

Zie voor meer informatie http://oneget.org/.For more details, see http://oneget.org/.