Software detecteren, installeren en inventariseren met PackageManagementSoftware Discovery, Install and Inventory with PackageManagement

PackageManagement (ook wel OneGet) is een nieuwe manier om te detecteren en installeren van software-updatepakketten uit op het web.PackageManagement (aka OneGet) is a new way to discover and install software packages from around the web. Dit is een manager of multiplexor van bestaande Pakketbeheer (ook wel pakket providers) die beheer van Windows-pakket met een enkel Windows PowerShell-interface verenigt.It is a manager or multiplexor of existing package managers (also called package providers) that unifies Windows package management with a single Windows PowerShell interface. Met PackageManagement, kunt u het volgende doen.With PackageManagement, you can do the following.

  • Een lijst van software-opslagplaatsen waarin pakketten kunnen worden doorzocht, opgehaald en ge├»nstalleerd beherenManage a list of software repositories in which packages can be searched, acquired, and installed
  • Detecteren en installeren van verschillende PakketbeheerDiscover and install different package managers
  • Software-updatepakketten die u moet detecterenDiscover software packages you need
  • Naadloos installeren, verwijderen en inventariseren van pakketten van een of meer software-opslagplaatsenSeamlessly install, uninstall, and inventory packages from one or more software repositories

Zie voor meer informatie, http://oneget.org/.For more details, see http://oneget.org/.