Detectie van de PowerShell-Module installeren en met PowerShellGet inventariserenPowerShell Module Discovery, Install and Inventory with PowerShellGet

PowerShellGet is opgenomen in deze versie van WMF:PowerShellGet is included in this release of WMF:

 • Zoek-Module kunt filteren op de metagegevens van de module met de - parameter van labelFind-Module can filter on module metadata with the -Tag parameter
 • Zoek-Module kunt filteren op zoektaal opslagplaats-specifieke met de - parameter FilterFind-Module can filter on repository-specific search language with the -Filter parameter
 • Zoek-Module kunt filteren op basis van de module met de opdracht-, - DscResource, inhoud en - parameters bevatFind-Module can filter based on module contents with the -Command, -DscResource, and -Includes parameters
 • Zoeken naar DscResource kunt detectie van afzonderlijke DSC-resources in de opslagplaatsenFind-DscResource allows discovery of individual DSC resources in repositories
 • Ondersteuning voor het installeren van en publiceren naar de gedeelde bestanden met NuGetSupport for installing from and publishing to file shares with NuGet

VoorbeeldopdrachtenExample commands

\# Find all modules with tags Azure or DSC
Find-Module -Tag Azure, DSC

\# Find modules with a specific DscResource
Find-Module -DscResource xFirewall

\#Find modules with specific commands
Find-Module -Command Get-ScriptAnalyzerRule, Invoke-ScriptAnalyzer

\# Find all modules with Dsc resources
Find-Module -Includes DscResource

\# Find all modules with cmdlets
Find-Module -Includes Cmdlet

\# Find all modules with functions
Find-Module -Includes Function

\# Find all DSC resources
Find-DscResource

\# Find all DSC resources contained within a specific module
Find-DscResource -ModuleName xNetworking

\# Find all DSC resources in modules with DSCResourceKit or DesiredStateConfiguration
Find-DscResource -Tag DesiredStateConfiguration, DSCResourceKit

\# Find modules using -Filter parameter
\# Specified filter value is searched in Name and Description properties
Find-Module -Filter Cookbook -Repository PSGallery
Find-Module -Filter RBAC -Repository PSGallery

Nieuwe functies in PowerShellGetNew features in PowerShellGet

 • Side-by-side-versie-ondersteuning in Windows PowerShell 5.0 of hogerSide-by-side version support on Windows PowerShell 5.0 or newer
 • Ondersteuning voor de installatie van module afhankelijkheidModule dependency installation support
 • Drie nieuwe cmdletsThree new cmdlets
  • Get-InstalledModuleGet-InstalledModule
  • Verwijderen-ModuleUninstall-Module
  • Opslaan-ModuleSave-Module