Overzicht van Windows Management Framework (WMF) 5.0 RTM Release NotesWindows Management Framework (WMF) 5.0 RTM Release Notes Overview

WMF 5.0 wordt vervangen door WMF 5.1. Gebruikers met WMF 5.0 moeten upgraden naar WMF 5.1 om ondersteuning te ontvangen. Volg de intructions van de installatie van WMF 5.1WMF 5.0 is superseded by WMF 5.1. Users with WMF 5.0 must upgrade to WMF 5.1 to receive support. Please follow the installation intructions of WMF 5.1

Windows Management Framework (WMF) 5.0 biedt RTM functionaliteit die is bijgewerkt van WMF 4.0.Windows Management Framework (WMF) 5.0 RTM brings functionality that has been updated from WMF 4.0. WMF 5.0 RTM is beschikbaar voor installatie op Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows 8.1, en Windows 7 SP1 en met bijgewerkte versies of de introductie van de volgende functies:WMF 5.0 RTM is available for installation only on Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows 8.1, and Windows 7 SP1 and contains updated versions or introduction of the following features:

  • Windows PowerShellWindows PowerShell
  • Just Enough Administration (JEA)Just Enough Administration (JEA)
  • Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC)Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC)
  • Windows PowerShell ISE (Integrated Scripting Environment)Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE)
  • Windows PowerShell-webservices (Management OData IIS-extensie)Windows PowerShell Web Services (Management OData IIS Extension)
  • Windows Remote Management (WinRM)Windows Remote Management (WinRM)
  • Windows Management Instrumentation (WMI)Windows Management Instrumentation (WMI)

WMF 5.0 RTM vervangt de WMF 5.0 productie Preview.WMF 5.0 RTM replaces the WMF 5.0 Production Preview. Installeer WMF 5.0 RTM zonder WMF 5.0 productie Preview ongedaan te maken, maar u moet alle andere oudere versies van WMF 5.0 previews verwijderen voordat u installeert de WMF 5.0 RTM.You can install WMF 5.0 RTM without uninstalling WMF 5.0 Production Preview, but you must uninstall all other older releases of WMF 5.0 previews before installing the WMF 5.0 RTM.

Opmerking: Als u Windows 10 uitvoert, krijgt u dezelfde set functionaliteit beschikbaar is in WMF 5.0 RTM door te werken naar de update van November van Windows 10 (versie 1511).Note: If you are running Windows 10, you can get the same set of functionality available in WMF 5.0 RTM by updating to the November update of Windows 10 (Version 1511). Als u uw Windows 10-systeem niet al hebt bijgewerkt, selecteert u de knop Start en vervolgens instellingen > bijwerken en beveiliging > Windows Update > controleren op updates.If you have not already updated your Windows 10 system, select the Start button, then select Settings > Update & security > Windows Update > Check for updates.