Instructies voor het verwijderenUninstallation Instructions

Vanaf een opdrachtpromptUsing Command Prompt

  1. Open opdrachtprompt.Open Command Prompt.
  2. Voer de Windows Update zelfstandige Launcher zoals hieronder wordt weergegeven:Run the Windows Update Standalone Launcher as shown below:

Op Windows Server 2012 R2 en Windows 8.1:On Windows Server 2012 R2 and Windows 8.1:

wusa /uninstall /kb:3134758

On Windows Server 2012:On Windows Server 2012:

wusa /uninstall /kb:3134759

Op Windows Server 2008 R2 SP1 en Windows 7 SP1:On Windows Server 2008 R2 SP1 and Windows 7 SP1:

wusa /uninstall /kb:3134760

Via het ConfiguratieschermUsing Control Panel

  1. Open het Configuratiescherm.Open Control Panel.
  2. Open programma's, open vervolgens een programma verwijderen.Open Programs, then open Uninstall a program.
  3. Klik op geïnstalleerde updates weergeven.Click View installed updates.
  4. Selecteer Windows Management Framework 5.0 uit de lijst met geïnstalleerde updates.Select Windows Management Framework 5.0 from the list of installed updates. Dit komt overeen met KB3134758, KB3134759, of KB3134760.This corresponds to KB3134758, KB3134759, or KB3134760. Klik op verwijderen.Click Uninstall.