Windows Management Framework (WMF) 5.1Windows Management Framework (WMF) 5.1

WMF biedt gebruikers de mogelijkheid bestaande Windows-systemen bij te werken naar de versies van de PowerShell-, WMI-, WinRM- en Software Inventory Logging (SIL)-onderdelen die zijn uitgebracht met Windows Server 2016.WMF provides users with the ability to update existing Windows systems to the versions of PowerShell, WMI, WinRM, and Software Inventory Logging (SIL) components that were released with Windows Server 2016.

WMF 5.1 kan worden geïnstalleerd op Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, 2012 en 2012 R2 en biedt een aantal verbeteringen ten opzichte van WMF 5.0 RTM, waaronder:WMF 5.1 can be installed on Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, 2012, and 2012 R2, and provides a number of improvements over WMF 5.0 RTM including:

  • Nieuwe cmdlets: lokale gebruikers en groepen; Get-ComputerInfoNew cmdlets: local users and groups; Get-ComputerInfo
  • PowerShellGet-verbeteringen, waaronder het afdwingen van ondertekende modules en het installeren van JEA-modulesPowerShellGet improvements include enforcing signed modules, and installing JEA modules
  • Ondersteuning in PackageManagement toegevoegd voor Containers, CBS Setup, EXE-installatie en CAB-pakkettenPackageManagement added support for Containers, CBS Setup, EXE-based setup, CAB packages
  • Verbeteringen in foutopsporing voor DSC- en PowerShell-klassenDebugging improvements for DSC and PowerShell classes
  • Beveiligingsverbeteringen, waaronder de handhaving van door catalogus ondertekende modules die afkomstig zijn van de pull-server, gebruikt in combinatie met PowerShellGet-cmdletsSecurity enhancements including enforcement of catalog-signed modules coming from the Pull Server and when using PowerShellGet cmdlets
  • Antwoorden op een aantal gebruikersaanvragen en -problemenResponses to a number of user requests and issues

Raadpleeg voor meer informatie over wat er nieuw is in deze release de onderwerpen onder Nieuwe scenario's en onderdelen.To learn about what is new in this release, browse the topics listed under New Scenarios and Features.

In de sectie Installeren en configureren vindt u de vereisten en installatie-instructies voor WMF.The Install and Configure topic lists the requirements and provides installation instructions for WMF.

De sectie Compatibiliteit behandelt welke versies van WMF kunnen worden geïnstalleerd op welke Windows-versies.The Compatibility topic lists which versions of WMF may be installed on which Windows releases.

De sectie Productcompatibiliteit geeft aan welke Microsoft-toepassingen op dit moment niet zijn goedgekeurd voor gebruik met WMF 5.1.Product Compatibility lists the Microsoft applications that have not approved WMF 5.1 for use at this time.

Voor meer informatie over de onderdelen van WMF raadpleegt u de MSDN-documentatie:Details for the components of WMF will be found in MSDN documentation: