CommunitybronnenCommunity Resources

Opmerking: Deze informatie is voorlopig en kan worden gewijzigd.Note: This information is preliminary and subject to change.

Het PowerShell-team is geïnteresseerd in moedigt feedback van klanten op de product- en biedt ondersteuning voor meerdere benaderingen voor gebruikers om contact met ons opnemen.The PowerShell team welcomes and encourages customer feedback on the product, and supports multiple approaches for users to contact us. Een van de hieronder vermelde methoden kunt u om feedback te geven aan ons, maar we raden dat u begint met de koppelingen op de startpagina van PowerShell.Any of the approaches listed below will allow you to provide feedback to us, but we recommend you start with the links on the PowerShell home page.

De PowerShell startpagina is het Centrum voor informatie over PowerShell en heeft er een koppeling rechtstreeks voor 'Feedback' in het menu aan de bovenkant van de pagina.The PowerShell home page is the center for information about PowerShell, and has a link directly for "Feedback" in the menu near the top of the page. U kunt er snel toegang tot onze kanalen feedback starten.You can start there to access our feedback channels quickly. Dit is de aanbevolen aanpak voor het geven van feedback, omdat deze actief behouden na verloop van tijd blijft en wordt u rechtstreeks naar de beste locatie.This is the recommended approach to providing feedback, as it will be actively maintained over time, and will direct you to the best location.

Het PowerShell-team beheert een UserVoice forum om vast te leggen problemen en suggesties met Windows PowerShell en onze services.The PowerShell team manages a UserVoice forum to capture issues and suggestions with Windows PowerShell and our services. Dit forum ondersteunt toe te voegen stemmen om bestaande problemen die het team PowerShell gebruikt om de prioriteit van ons werk.This forum supports adding votes to existing issues, which the PowerShell team uses to prioritize our work. Voer de woorden of zinnen die betrekking op uw probleem in de zoekfunctie aan de rechterkant om te zien hebben als deze eerder is is geïdentificeerd.Enter words or phrases that relate to your issue into the search feature on the right to see if it has been identified previously. Als niets overeenkomt, u kunt een nieuw item toevoegen.If nothing matches, feel free to add a new item. Er zijn subsecties weergegeven op het recht voor de verschillende functiegebieden die wordt beheerd door de PowerShell-team.There are subsections listed on the right for the different feature areas the PowerShell team manages. U kunt uw probleem toevoegen in het desbetreffende gebied, of laat het veld in de hoofdmap en de PowerShell-team wordt plaats deze in de juiste locatie nadat we bespreken.You can add your issue in the appropriate area, or leave it at the root and the PowerShell team will place it in the proper location after we review it.

Gebruikers die bekend met GitHub zijn kunnen feedback over veel PowerShell-functies door problemen in de PowerShell GitHub site.Users who are familiar with GitHub can provide feedback on many PowerShell features by raising issues in the PowerShell GitHub site. Er zijn veel opslagplaatsen we onderhouden en gebruiken voor open-source ontwikkeling en vastleggen van de gebruiker problemen op die locatie.There are many repositories we maintain and use for open source development and capturing user issues in that location. Er zijn enkele belangrijke opslagplaatsen te wijzen:A few key repositories to point out are:

  • PowerShell-Docs, waarbij alle documentatie (inclusief deze inhoud) wordt onderhouden.Powershell-Docs, where all documentation (including this content) is maintained.
  • PowerShell is de locatie voor PowerShell Core, de toekomstige versie van PowerShell.PowerShell is the location for PowerShell Core, which is the future version of PowerShell. Dit is de plaats voorstellen van functie aanbevelingen of problemen voor PowerShell Core verhogen.This is the place to suggest feature recommendations, or raise issues for PowerShell Core.
  • PowerShellGet -opslagplaats is voor de cmdlets en PowerShellGet-module.PowerShellGet repository is for the PowerShellGet module and cmdlets.
  • DSCResources bevat de DSC-modules onderhouden door het PowerShell-team en gepubliceerd naar de PowerShell-galerie in de DSC-Resource Kit.DSCResources contains the set of DSC modules maintained by the PowerShell team and published to the PowerShell Gallery in the DSC Resource Kit.