Compatibiliteit met WMF 5.1 besturingssystemenWMF 5.1 Operating System Compatibility

Opmerking: Deze informatie is voorlopig en kan worden gewijzigd.Note: This information is preliminary and subject to change.

Versie van besturingssysteemOperating System Version WMF 5.1WMF 5.1 WMF 5.0WMF 5.0 WMF 4.0WMF 4.0 WMF 3.0WMF 3.0 WMF 2.0WMF 2.0
Windows Server 2016Windows Server 2016 Wordt geleverd-box *Ships in-box*
Windows 10Windows 10 Wordt geleverd-box *Ships in-box* Wordt geleverd-box *Ships in-box*
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 JaYes JaYes Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows 8.1Windows 8.1 JaYes JaYes Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows Server 2012Windows Server 2012 JaYes JaYes JaYes Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows 8Windows 8 Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1 JaYes JaYes JaYes JaYes Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows 7 SP1Windows 7 SP1 JaYes JaYes JaYes JaYes Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows Server 2008 SP2Windows Server 2008 SP2 JaYes JaYes
Windows VistaWindows Vista JaYes
Windows Server 2003Windows Server 2003 JaYes
Windows XPWindows XP JaYes

Over ' wordt geleverd-box * ": de functies van WMF 5.0 zijn opgenomen in de oorspronkelijke Windows 10 RTM-versie.About "Ships in-box*": The features of WMF 5.0 were included in the original Windows 10 RTM version. De functies van WMF 5.1 zijn opgenomen in Windows Server 2016 en Windows 10 Verjaardag Edition.The features of WMF 5.1 were included in Windows Server 2016 and Windows 10 Anniversary Edition. WMF 5.1 is niet van toepassing op deze besturingssysteemversies werken, zoals de updates worden geleverd via Windows Update.WMF 5.1 is not applicable for these operating system versions, as the updates are provided via Windows Update.

Er is alleen Houd er rekening mee dat WMF niet wordt geleverd bij Windows.One thing to note is that WMF does not ship in Windows. WMF is een upgradepakket dat voorziet in een set van Windows-onderdelen voor eerder uitgebrachte versies van Windows.WMF is an upgrade package that provides a set of Windows features to previously released Windows versions. Hierdoor kan een belangrijk verschil wanneer hulp voor elk van deze functies, als de versie van deze onderdelen inroept niet overeenkomt met wat in het oorspronkelijke besturingssysteem verzonden.This can make an important difference when seeking assistance for any of those features, as the version of those components will not match what shipped in the original operating system.