Opmerking: Geef een voorgestelde beschrijvende titel en een korte beschrijvingNote: provide a proposed descriptive title and a brief description

Voorbeeld: Foutieve ExecutionPolicy foutenExample: Erroneous ExecutionPolicy errors

In Windows 7, het gebruik van PowerShell-modules en DSC-resources mogelijk fouten tot gevolg gerapporteerd over ExecutionPolicy.On Windows 7, the use of PowerShell modules and DSC resources may result in errors reported about ExecutionPolicy.

OplossingResolution

Ingesteld op te lossen, de ExecutionPolicy naar RemoteSigned met de volgende opdracht in een verhoogde PowerShell-sessie (als Administrator uitvoeren):To resolve, set the ExecutionPolicy to RemoteSigned by running the following command in an elevated PowerShell session (Run as Administrator):

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned