Opmerking: bieden een voorgestelde beschrijvende titel en een korte beschrijvingNote: provide a proposed descriptive title and a brief description

Voorbeeld: Foutieve ExecutionPolicy foutenExample: Erroneous ExecutionPolicy errors

Op Windows 7, kan het gebruik van PowerShell-modules en DSC-resources leiden tot fouten gerapporteerd over ExecutionPolicy.On Windows 7, the use of PowerShell modules and DSC resources may result in errors reported about ExecutionPolicy.

OplossingResolution

Ingesteld op te lossen, de ExecutionPolicy naar RemoteSigned door het uitvoeren van de volgende opdracht uit in een verhoogde PowerShell-sessie (als Administrator uitvoeren):To resolve, set the ExecutionPolicy to RemoteSigned by running the following command in an elevated PowerShell session (Run as Administrator):

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned