Windows Management Framework (WMF) 5.1 Release NotesWindows Management Framework (WMF) 5.1 Release Notes

WMF 5.1 omvat de PowerShell-, WMI-, WinRM- en Software Inventory Logging (SIL)-onderdelen die zijn uitgebracht met Windows Server 2016.WMF 5.1 includes the PowerShell, WMI, WinRM, and Software Inventory Logging (SIL) components that were released with Windows Server 2016. WMF 5.1 kan worden geïnstalleerd op Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, 2012 en 2012 R2 en biedt een aantal verbeteringen ten opzichte van WMF 5.0 RTM, waaronder:WMF 5.1 can be installed on Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, 2012, and 2012 R2, and provides a number of improvements over WMF 5.0 RTM including:

  • Nieuwe cmdlets: lokale gebruikers en groepen; Get-ComputerInfoNew cmdlets: local users and groups; Get-ComputerInfo
  • PowerShellGet-verbeteringen, waaronder het afdwingen van ondertekende modules en het installeren van JEA-modulesPowerShellGet improvements include enforcing signed modules, and installing JEA modules
  • Ondersteuning in PackageManagement toegevoegd voor Containers, CBS Setup, EXE-installatie en CAB-pakkettenPackageManagement added support for Containers, CBS Setup, EXE-based setup, CAB packages
  • Verbeteringen in foutopsporing voor DSC- en PowerShell-klassenDebugging improvements for DSC and PowerShell classes
  • Beveiligingsverbeteringen, waaronder de handhaving van door catalogus ondertekende modules die afkomstig zijn van de pull-server, gebruikt in combinatie met PowerShellGet-cmdletsSecurity enhancements including enforcement of catalog-signed modules coming from the Pull Server and when using PowerShellGet cmdlets
  • Antwoorden op een aantal gebruikersaanvragen en -problemenResponses to a number of user requests and issues

Belangrijke opmerkingen:Important notes:

  • WMF 5.1 vereist .NET Framework 4.5.2 (of hoger).WMF 5.1 requires the .NET Framework 4.5.2 (or above). Installatie wordt voltooid, maar de belangrijkste functies mislukken als .NET 4.5.2 (of hoger) is niet geïnstalleerd.Installation will succeed, but key features will fail if .NET 4.5.2 (or above) is not installed. Instructies zijn beschikbaar in de installeren en configureren van WMF 5.1 onderwerp.Instructions are available in the Install and Configure WMF 5.1 topic.
  • Preview-versie van WMF 5.1 moet worden verwijderd voordat de installatie van WMF 5.1 RTM.WMF 5.1 Preview must be uninstalled before installing WMF 5.1 RTM.
  • WMF 5.1 kan rechtstreeks via WMF 5.0 of WMF 4.0 worden geïnstalleerd.WMF 5.1 may be installed directly over WMF 5.0 or WMF 4.0.
  • Het is niet vereist WMF 4.0 installeren voordat u WMF 5.1 installeert op Windows 7 en Windows Server 2008 R2.It is not required to install WMF 4.0 prior to installing WMF 5.1 on Windows 7 and Windows Server 2008 R2. Dat is een probleem voor de WMF 5.1 Preview-versie en is opgelost.That was an issue for the WMF 5.1 Preview release, and has been resolved.