Windows Management FrameworkWindows Management Framework

Windows Management Framework (WMF) is het mechanisme voor levering die voorziet in een consistente interface tussen de verschillende versies van Windows en Windows Server.Windows Management Framework (WMF) is the delivery mechanism that provides a consistent management interface across the various flavors of Windows and Windows Server. Klanten krijgen met de installatie van WMF, een naadloze manier kunnen samenwerken tussen combinaties van besturingssystemen in hun omgeving.With the installation of WMF, customers get a seamless way to interoperate between mixes of OSes in their environment. WMF beschikbaar de updates voor de management-functionaliteit in een bepaalde versie van Windows en Windows Server voor installatie op lagere versies (meestal 2 lagere versies) van Windows en Windows Server.WMF makes the updates to management functionality, in a given release of Windows and Windows Server, available for installation on lower versions (typically, 2 lower versions) of Windows and Windows Server.

WMF installatie worden toegevoegd en/of updates van de volgende functies:WMF installation adds and/or updates the following features:

  • Windows PowerShellWindows PowerShell
  • Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC)Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC)
  • Windows PowerShell Integrated Script Environment (ISE)Windows PowerShell Integrated Script Environment (ISE)
  • Windows Remote Management (WinRM)Windows Remote Management (WinRM)
  • Windows Management Instrumentation (WMI)Windows Management Instrumentation (WMI)
  • Windows PowerShell-webservices (Management OData IIS-extensie)Windows PowerShell Web Services (Management OData IIS Extension)
  • Registratie van software-inventaris (SIL)Software Inventory Logging (SIL)
  • CIM-Provider van ServerbeheerServer Manager CIM Provider

WMF Release-opmerkingenWMF Release Notes

Voor meer informatie over verschillende verbeteringen in PowerShell en andere onderdelen van een bepaalde WMF, Raadpleeg de onderstaande koppelingen om te controleren van de release-opmerkingen:To learn about various enhancements in PowerShell and other components of a given WMF, please refer to the links below to review the release notes:

Beschikbaarheid van WMF volledige Windows-besturingssystemenWMF Availability Across Windows Operating Systems

Versie van besturingssysteemOperating System Version WMF 5.1WMF 5.1 WMF 5.0WMF 5.0 WMF 4.0WMF 4.0 WMF 3.0WMF 3.0 WMF 2.0WMF 2.0
Windows Server 2016Windows Server 2016 Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows 10Windows 10 Wordt verzonden in-boxShips in-box Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 JaYes JaYes Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows 8.1Windows 8.1 JaYes JaYes Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows Server 2012Windows Server 2012 JaYes JaYes JaYes Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows 8Windows 8 Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1 JaYes JaYes JaYes JaYes Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows 7 SP1Windows 7 SP1 JaYes JaYes JaYes JaYes Wordt verzonden in-boxShips in-box
Windows Server 2008 SP2Windows Server 2008 SP2 JaYes JaYes
Windows VistaWindows Vista JaYes
Windows Server 2003Windows Server 2003 JaYes
Windows XPWindows XP JaYes

'Wordt geleverd in het vak': de functies van de specified WMF zijn verzonden in de opgegeven versie van Windows en Windows Server."Ships in-box": The features of the specified WMF were shipped in the indicated version of Windows and Windows Server. Daarom de specified WMF hoeven niet te worden geïnstalleerd op de aangegeven besturingssysteemversies.Hence, the specified WMF doesn't need to be installed on the indicated operating system versions.