Wat is nieuw in System Center 2012 R2 Configuration Manager

 

Van toepassing op: System Center 2012 R2 Configuration Manager

Notitie

De informatie in dit onderwerp is alleen van toepassing op versies van System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Gebruik de volgende secties voor informatie over belangrijke wijzigingen in System Center 2012 R2 Configuration Manager sinds System Center 2012 Configuration Manager SP1:

 • Site-installatie en de Configuration Manager-console

 • Sites en hiërarchieën

 • Migratie

 • Clientimplementatie en bewerkingen

 • Software-implementatie en inhoudbeheer

 • Bewaking en rapporten

Een van de meest significante wijzigingen is de ondersteuning voor Windows 8.1 en Windows Server 2012 R2.

Voor meer informatie over de ondersteunde versies van het besturingssysteem en versies die System Center 2012 R2 Configuration Manager ondersteunt, zie Ondersteunde configuraties voor Configuration Manager.

Site-installatie en de Configuration Manager-console

De volgende secties bevatten informatie over het installatieprogramma en wijzigingen aan de site-installatie in System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Site-installatie

De volgende opties in het installatieprogramma voor site-installatie zijn nieuw of zijn gewijzigd voor System Center 2012 R2 Configuration Manager.

 • Wanneer u Setup uitvoert om een nieuwe primaire site of centrale beheersite te installeren, kunt u niet-standaard locaties voor de databasebestanden van de site selecteren. De optie voor het opgeven van niet-standaard bestandslocaties is niet beschikbaar wanneer u een SQL Server-cluster opgeeft.

Zie het onderwerp Sites installeren en een hiërarchie maken voor Configuration Manager in de gids Site Administration for System Center 2012 Configuration Manager (Sitebeheer voor System Center 2012 Configuration Manager) voor meer informatie.

Sites en hiërarchieën

De volgende secties bevatten informatie over site- en hiërarchiewijzigingen in System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Notitie

De Active Directory-schema-uitbreidingen voor System Center 2012 R2 Configuration Manager zijn ongewijzigd voor diegene die worden gebruikt door System Center 2012 Configuration Manager SP1. Als u het schema voor Configuration Manager 2007 of de releaseversie of servicepackversie van System Center 2012 Configuration Manager hebt uitgebreid, moet u het schema niet opnieuw uitbreiden voor System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Sitesysteemrollen

Het volgende is nieuw voor sitesysteemrollen in System Center 2012 R2 Configuration Manager:

Migratie

De volgende items zijn nieuw of zijn gewijzigd voor migratie in System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • Sommige UI-labels en beschrijvingen zijn bijgewerkt om de functionaliteit van het migreren, niet het upgraden, van distributiepunten weer te geven tussen hiërarchieën die dezelfde versie van System Center 2012 R2 Configuration Manager uitvoeren.

 • Wanneer u de wizard voor het opnieuw toewijzen van gedeelde distributiepunten gebruikt, hebt u dezelfde opties als wanneer u een nieuw distributiepunt gebruikt, inclusief opties om van het distributiepunt een pull-distributiepunt te maken en het toe te voegen aan grensgroepen in de bestemmingshiërarchie.

Zie het onderwerp Inleiding tot migratie in System Center 2012 Configuration Manager in de gids Migrating Hierarchies in System Center 2012 Configuration Manager (Hiërarchieën migreren in System Center 2012 Configuration Manager) voor meer informatie over migratie.

Clientimplementatie en bewerkingen

De volgende secties bevatten informatie over clientimplementatie en clientbewerkingswijzigingen in System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Clientimplementatie

De volgende items zijn nieuw of zijn gewijzigd voor clientimplementatie in System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • U kunt het clientcertificaat nu installeren en Mac-computers inschrijven met behulp van de nieuwe inschrijvingswizard voor de Mac-client als een alternatief voor het gebruik van het opdrachtregelhulpprogramma van het CMEnroll-hulpprogramma.

 • U kunt de wizard voor het vernieuwen van het certificaat nu gebruiken om het certificaat van de Mac-client te vernieuwen.

 • U kunt Resulterende clientinstellingen nu selecteren uit de Configuration Manager-console om de effectieve clientinstellingen te bekijken die zullen worden toegepast op het geselecteerde apparaat. De resulterende clientinstelling staat in voor de prioriteitsaanduiding of combinatie van kenmerken wanneer meerdere clientinstellingen zijn geïmplementeerd op hetzelfde apparaat.

 • Configuration Manager ondersteunt nu de uniforme schrijffilter die beschikbaar is in sommige Windows Embedded-besturingssystemen.

 • Als u wake-up proxy gebruikt, moet u Windows Firewall niet langer handmatig configureren op clients om TCP/IP-pingopdrachten toe te laten wanneer u de clientinstelling Energiebeheer, Firewall-uitzondering voor wake-up proxy opgeeft.

 • Er is een nieuwe eigenschap toegevoegd voor Ccmsetup.exe, /ExcludeFeatures:<feature>. Deze eigenschap voorkomt dat het opgegeven kenmerk de clientinstallatie installeert. Voor deze release is het enige ondersteunde kenmerk ClientUI, dat voorkomt dat het Software Center op de client wordt geïnstalleerd. Zie Opdrachtregeleigenschappen van CCMSetup.exe voor meer informatie.

Zie het onderwerp Inleiding tot clientimplementatie in Configuration Manager in de gids Deploying Clients for System Center 2012 Configuration Manager (Clients implementeren voor System Center 2012 Configuration Manager) voor meer informatie.

Clienttoewijzing

De volgende items zijn nieuw of zijn gewijzigd voor clienttoewijzing in System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • U kunt nu Configuration Manager-clients opnieuw toewijzen, waaronder beheerde mobiele apparaten, aan een andere primaire site in de hiërarchie. Clients kunnen afzonderlijk opnieuw worden toegewezen of kunnen meervoudig worden geselecteerd en in bulk aan een nieuwe site worden toegewezen.

Zie het onderwerp Clients toewijzen aan een site in Configuration Manager in de gids Deploying Clients for System Center 2012 Configuration Manager (Clients implementeren voor System Center 2012 Configuration Manager) voor meer informatie.

Mobiele apparaten

De volgende items zijn nieuw voor het beheer van mobiele apparaten in System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • Gebruikers kunnen Android-apparaten registreren met behulp van de bedrijfsportal-app die beschikbaar zal zijn op Google Play. De bedrijfsportal-app wordt ondersteund op Android-apparaten vanaf Android 4.0. Wanneer gebruikers de bedrijfsportal-app downloaden, bevat de installatie de beheeragent. De beheeragent biedt u de volgende mogelijkheden voor beheer.

  • U kunt compatibiliteitsinstellingen beheren, waaronder wachtwoord-, camera- en versleutelingsinstellingen.

  • Wanneer u apps op Android-apparaten implementeert, hebt u nu de optie de apps rechtstreeks op het apparaat te installeren.

  • Via Android-meldingen worden gebruikers gevraagd vereiste acties uit te voeren, zoals het installeren van apps of het bijwerken van apparaatwachtwoorden.

 • Gebruikers kunnen iOS-apparaten inschrijven via de iOS-bedrijfsportal-app die verkrijgbaar is in de App Store. U kunt de bedrijfsportal-app op iOS-apparaten met iOS6 of later installeren. Gebruikers kunnen de volgende acties met de bedrijfsportal-app uitvoeren:

  • Wachtwoorden wijzigen of opnieuw instellen.

  • Bedrijfsapps downloaden en installeren.

  • Bedrijfsgegevens van hun apparaten inschrijven, uitschrijven of wissen.

 • Apparaten die Windows RT, iOS en Android uitvoeren, ondersteunen nu een implementatiedoel van Vereist. Dit laat u toe apps te implementeren op apparaten volgens een geconfigureerd schema.

 • Functies voor wissen en buiten gebruik stellen omvatten nu de optie om alleen bedrijfsgegevens van apparaten te verwijderen. Zie Help uw gegevens beschermen met wissen op afstand, vergrendelen op afstand of opnieuw instellen van wachtwoordcode met behulp van Configuration Manager voor informatie over welke bedrijfsinhoud wordt verwijderd.

 • U kunt geregistreerde apparaten configureren als eigendom van het bedrijf of persoonlijk eigendom. Bij eigendom van het bedrijf kunt u software-inventaris op alle mobiele apparaten verzamelen. U kunt apparaten configureren als eigendom van het bedrijf of persoonlijk eigendom via de actie Eigendom wijzigen. Eigendom wijzigen is alleen beschikbaar voor apparaten die geen lid zijn van een domein en waarop de Configuration Manager-client niet is geïnstalleerd. Alle mobiele apparaten rapporteren software-inventaris voor bedrijfsgegevens wanneer de apparaten persoonlijk eigendom of eigendom van het bedrijf zijn. iOS en Android rapporteren een volledige software-inventarisatie op het apparaat als ze ingesteld zijn als eigendom van het bedrijf.

 • U kunt Microsoft Intune gebruiken om Windows 8.1-apparaten te beheren die geen lid zijn van het domein en waarop de Configuration Manager-client niet is geïnstalleerd.

 • Uitbreidingen voor Intune kunt u toestaan voor de integratie van nieuwe beheermogelijkheden voor mobiele apparaten in de Configuration Manager-console. Met e-mailprofielen kunt u bijvoorbeeld apparaten inrichten met instellingen voor de verbinding ten behoeve van bedrijfsmail. Zie Intune voor meer informatie over uitbreidingen voor Plannen voor het gebruik van uitbreidingen in Configuration Manager.

Zie het gedeelte Mobiele apparaten beheren met behulp van Configuration Manager in het onderwerp Inleiding tot clientimplementatie in Configuration Manager in de gids Deploying Clients for System Center 2012 Configuration Manager (Clients implementeren voor System Center 2012 Configuration Manager) voor meer informatie.

Verzamelingen

De volgende items zijn nieuw of zijn gewijzigd voor verzamelingen in System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • Een nieuwe beheeroptie laat u toe onderhoudsvensters te configureren om toe te passen op enkel takenreeksen, enkel software-updates, of op alle implementaties.

Zie Het maken van verzamelingen in Configuration Manager voor meer informatie.

Compatibiliteitsinstellingen

De volgende items zijn nieuw of zijn gewijzigd voor compatibiliteitsinstellingen in System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • Nieuwe mobiele apparaatinstellingen en mobiele apparaatinstellingsgroepen zijn toegevoegd. Ze staan op de pagina Mobiele apparaatinstellingen van de Wizard Configuratie-items maken.

 • Nieuwe iOS 7- en iOS 8-instellingen zijn toegevoegd als onderdeel van een uitbreiding. Zie Algemene instellingen voor mobiele apparaten in Configuration Manager voor meer informatie.

Zie het onderwerp Inleiding tot compatibiliteitsinstellingen in Configuration Manager in de gids Activa en naleving in System Center 2012 Configuration Manager voor meer informatie.

Profielen voor externe verbindingen

Profielen voor externe verbinding zijn nieuw in System Center 2012 R2 Configuration Manager. Ze bieden de volgende mogelijkheden en hebben enkele afhankelijke configuraties:

 • De implementatie van profielen voor externe verbindingen waarmee gebruikers op afstand verbinding met werkcomputers vanuit de bedrijfsportal kunnen maken wanneer ze niet zijn verbonden met het domein of als ze via internet verbonden zijn.

Zie het onderwerp Inleiding tot profielen voor externe verbinding in Configuration Manager in de gids Activa en naleving in System Center 2012 Configuration Manager voor meer informatie.

Certificaatprofielen

Certificaatprofielen zijn nieuw in System Center 2012 R2 Configuration Manager Ze bieden de volgende mogelijkheden en hebben enkele afhankelijke configuraties:

 • Implementatie van gebruikers- en apparaatcertificaten voor beheerde apparaten met behulp van het Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). Deze certificaten kunnen worden gebruikt om Wi-Fi- en VPN-verbindingen te ondersteunen.

 • Apparaten die ondersteund worden, zijn apparaten waarop iOS, Windows 8.1 en Windows RT 8.1, of Android wordt uitgevoerd.

 • Implementatie van certificaten van basiscertificeringsinstanties en tussenliggende certificeringsinstanties, zodat apparaten een vertrouwensketen kunnen maken wanneer ze serververificatie gebruiken voor netwerkverbindingen.

 • Een certificaatregistratiepunt moet worden geïmplementeerd in de centrale beheersite of een primaire site en de Configuration Manager-beleidsmodule moet worden geïnstalleerd op een server waarop Windows Server 2012 R2 wordt uitgevoerd met Active Directory Certificate Services en de rol Registratieservice voor netwerkapparaten. Deze server moet toegankelijk zijn vanaf internet en moet communiceren met een zakelijke certificeringsinstantie om de certificaten uit te geven. Zie What's New in Certificate Services in Windows Server 2012 R2 (Nieuw in certificaatservices in Windows Server 2012 R2) voor meer informatie over de wijzigingen in de registratieservice voor netwerkapparaten om dit scenario te ondersteunen.

Zie het onderwerp Inleiding tot certificaatprofielen in Configuration Manager in de gids Activa en naleving in System Center 2012 Configuration Manager voor meer informatie.

VPN-profielen

VPN-profielen zijn nieuw in System Center 2012 R2 Configuration Manager Ze bieden de volgende mogelijkheden en hebben enkele afhankelijke configuraties:

 • Implementatie van VPN-profielen voor het inrichten van apparaten met de benodigde instellingen en certificaten voor toegang tot bedrijfsnetwerken.

 • Ondersteunde apparaten zijn apparaten waarop iOS, Windows 8.1 en Windows RT 8.1 worden uitgevoerd.

Zie het onderwerp Inleiding op VPN-profielen in Configuration Manager in de gids Activa en naleving in System Center 2012 Configuration Manager voor meer informatie.

Wi-Fi-profielen

Wi-Fi-profielen zijn nieuw in System Center 2012 R2 Configuration Manager Ze bieden de volgende mogelijkheden en hebben enkele afhankelijke configuraties:

 • Implementatie van Wi-Fi-profielen die apparaten inrichten met de benodigde instellingen en certificaten voor toegang tot Wi-Fi-hotspots van het bedrijf.

 • Ondersteunde apparaten zijn apparaten waarop iOS, Windows 8.1 en Windows RT 8.1, en Android worden uitgevoerd.

Zie het onderwerp Inleiding tot Wi-Fi-profielen in Configuration Manager in de gids Activa en naleving in System Center 2012 Configuration Manager voor meer informatie.

E-mailprofielen

E-mailprofielen zijn een nieuwe uitbreiding voor Microsoft Intune in System Center 2012 R2 Configuration Manager. Ze bieden de volgende mogelijkheden en hebben enkele afhankelijke configuraties

 • Implementatie van e-mailprofielen die apparaten met e-mailprofielen en beperkingen inrichten met behulp van Exchange ActiveSync.

 • Ondersteunde apparaten omvatten iOS- en Windows Phone 8-apparaten.

Zie het onderwerp Inleiding tot e-mailprofielen in Configuration Manager in de gids Activa en naleving in System Center 2012 Configuration Manager voor meer informatie.

Software-implementatie en inhoudbeheer

De volgende secties bevatten informatie over wijzigingen voor software-updates, softwaredistributie, implementatie van besturingssystemen en takenreeksen in System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Software-updates

De volgende items zijn nieuw of gewijzigd op het gebied van software-updates in System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • Een nieuw onderhoudsvenster dat specifiek is bedoeld voor installatie van software-updates. Hierdoor kunt u een algemeen onderhoudsvenster configureren en een ander onderhoudsvenster voor software-updates. Wanneer u zowel een algemeen onderhoudsvenster als een onderhoudsvenster voor software-updates configureert, installeren clients software-updates alleen via het onderhoudsvenster voor software-updates. Zie Het gebruik van Windows onderhoud in Configuration Manager voor meer informatie over onderhoudsvensters.

 • U kunt voortaan het implementatiepakket voor een bestaande regel voor automatische implementatie wijzigen. Nieuwe software-updates worden toegevoegd aan het opgegeven implementatiepakket telkens een automatische implementatieregel wordt uitgevoerd. Implementatiepakketten kunnen na verloop van tijd erg groot worden en kunnen een invloed hebben op replicatiescenario's, in het bijzonder wanneer een nieuw distributiepunt wordt toegevoegd aan uw hiërarchie of wanneer een distributiepunt wordt toegevoegd aan een distributiepuntgroep. U kunt het implementatiepakket nu periodiek wijzigen om te voorkomen dat het implementatiepakket te groot wordt. Zie de sectie Automatische implementatie van software-updates in dit onderwerp voor meer informatie over de regels voor automatische implementatie.

 • U kunt nu een voorbeeld bekijken van software-updates die voldoen aan de eigenschapsfilters en zoekcriteria die u in een automatische implementatieregel definieert. Voorbeelden van software-updates laten u de software-updates controleren voordat u de implementatie aanmaakt. De knop Voorbeeld bevindt zich op de pagina Software-updates in de wizard Regel voor automatische implementatie en op het tabblad Software-updates in de eigenschappen voor de regel voor automatische implementatie.

Zie het onderwerp Inleiding op software-updates in Configuration Manager in de gids Software en besturingssystemen implementeren in System Center 2012 Configuration Manager voor meer informatie.

Toepassingsbeheer

De volgende items zijn nieuw of gewijzigd op het gebied van toepassingsbeheer in System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • Webtoepassingen zijn een nieuwe implementatietype in System Center 2012 R2 Configuration Manager dat u in staat stelt om een snelkoppeling naar een op het web gebaseerde app op apparaten van gebruikers te implementeren.

 • Windows 8.1 introduceert de app-bundel (of het .appxbundle-pakket) om het inpakken en distribueren van Windows Store-apps en bronpakketten te optimaliseren.Configuration Manager breidt het bestaande implementatietype Windows-app-pakket uit voor het herkennen van .appxbundle-pakketbestanden.

 • De wizard Toepassing maken omvat een nieuwe optie waarmee u uitgelichte toepassingen kunt configureren. Deze toepassingen worden duidelijk weergegeven in de bedrijfsportal.

 • U kunt een privacykoppeling voor elke toepassing opgeven die gebruikers kunnen bekijken alvorens de toepassing te installeren.

Zie Toepassingen maken in Configuration Manager en Implementatietypen maken in Configuration Manager voor meer informatie.

Implementatie van besturingssystemen

De volgende items zijn nieuw of zijn gewijzigd voor de implementatie van besturingssystemen in System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • Ondersteuning voor Windows Server 2012 R2 en Windows 8.1. Zie Vereisten voor de implementatie van besturingssystemen in Configuration Manager voor meer informatie over ondersteunde versies van het besturingssysteem.

 • Ondersteuning voor opstartinstallatiekopieën die zijn gemaakt met behulp van het pakket voor automatische Windows-installaties (Windows AIK) voor Windows 7 SP1 en op basis van Windows PE 3.1. Voor meer informatie over het aanpassen en toevoegen van opstartinstallatiekopieën aan Configuration Manager, zie Windows PE-opstartinstallatiekopieën aanpassen voor gebruik in Configuration Manager.

 • Extra ondersteuning voor PXE-opstartprocessen van IA32 UEFI-computers. Zie de sectie c1e93ef9-761f-4f60-8372-df9bf5009be0#BKMK_SupConfigSiteRoleReqs van het onderwerp Ondersteunde configuraties voor Configuration Manager voor meer informatie over het vereiste besturingssysteem voor een PXE-ingeschakeld distributiepunt.

 • Mogelijkheid om voorbereide inhoudsbestanden voor inhoud van takenreeksen te maken. De actie Voorbereide inhoud maken maakt een gecomprimeerd, voorbereid inhoudsbestand dat de bestanden en gekoppelde metagegevens voor de inhoud in de takenreeks bevat. Standaard detecteert en voegt Configuration Manager de afhankelijkheden die zijn gekoppeld met de takenreeks toe aan het voorbereide inhoudsbestand. U kunt vervolgens de inhoud handmatig importeren via een siteserver, secundaire site of distributiepunt. Zie de sectie Bepalen of inhoud moet worden voorbereid van het onderwerp Inhoudsbeheer plannen in Configuration Manager voor meer informatie over voorgefaseerde inhoud.

 • Extra beheer van virtuele harde schijven vanuit de Configuration Manager-console. U kunt virtuele harde schijven aanmaken en wijzigen, en ze uploaden naar Virtual Machine Manager.

 • Stappen voor nieuwe takenreeksen:

  • PowerShell-script uitvoeren: Deze stap van de takenreeks voert het gespecificeerde Windows PowerShell-script uit op de doelcomputer.

  • Gereedheid controleren: Deze stap van de takenreeks controleert of de doelcomputer voldoet aan de gespecificeerde implementatievereistevoorwaarden.

  • Dynamische variabelen instellen: Deze stap van de takenreeks verzamelt informatie en stelt specifieke variabelen van de takenreeks in met de informatie. Dan evalueert het gedefinieerde regels en stelt het variabelen van de takenreeks in op basis van de variabelen en waarden die zijn geconfigureerd voor regels die waar als resultaat hebben.

  Notitie

  Zie Takenreeksstappen in Configuration Manager voor meer informatie over stappen van takenreeksen.

 • Nieuwe ingebouwde variabelen van de takenreeks:

  • SMSTSDownloadRetryCount: Gebruik deze variabele om het aantal keer te geven dat Configuration Manager probeert inhoud van een distributiepunt te downloaden.

  • SMSTSDownloadRetryDelay: Gebruik deze variabele om het aantal seconden te geven dat Configuration Manager wacht voordat het opnieuw probeert inhoud van een distributiepunt te downloaden.

  • TSErrorOnWarning: Gebruik deze variabele om te specificeren of de takenreeksengine de waarschuwing niet voldaan aan de vereisten van een toepassing verwerkt als een fatale fout. U kunt deze variabele instellen op Waar of False. Onwaar is de standaardinstelling.

  • SMSTSMPListRequestTimeout: Gebruik deze variabele om te specificeren hoe lang een takenreeks wacht voordat het opnieuw probeert een toepassing te installeren nadat het er niet in geslaagd is de beheerpuntlijst van locatieservices op te vragen. De takenreeks wacht standaard één minuut voordat het de stap opnieuw probeert. Deze variabele is enkel van toepassing op de takenreeksstap Toepassing installeren.

  • _TSAppInstallStatus: De takenreeks stelt de variabele _TSAppInstallStatus in met de installatiestatus voor de toepassing tijdens de takenreeksstap Toepassing installeren. De takenreeks stelt de variabele in met een van de volgende waarden:

   • Niet gedefinieerd: Instellen wanneer de takenreeksstap Toepassing installeren niet is uitgevoerd.

   • Fout: Instellen wanneer ten minste één toepassing is mislukt vanwege een fout tijdens de takenreeksstap Toepassing installeren.

   • Waarschuwing: Instellen wanneer er geen fouten zijn opgetreden tijdens de takenreeksstap Toepassing installeren, maar een of meerdere toepassingen, of een vereiste afhankelijkheid, niet werden geïnstalleerd omdat er niet werd voldaan aan een vereiste.

   • Geslaagd: Instellen wanneer er geen fouten of waarschuwing zijn gedetecteerd tijdens de takenreeksstap Toepassing installeren.

   Notitie

   Zie Ingebouwde takenreeksvariabelen in Configuration Manager voor meer informatie over ingebouwde takenreeksvariabelen.

Zie het onderwerp Inleiding tot implementatie van besturingssysteem in Configuration Manager in de gids Software en besturingssystemen implementeren in System Center 2012 Configuration Manager voor meer informatie.

Inhoudbeheer

De volgende items zijn nieuw of zijn gewijzigd voor inhoudbeheer in System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • De volgende wijzigingen zijn ingevoerd voor pull-distributiepunten:

  • Pull-distributiepunten bieden ondersteuning voor de prioriteitsaanduiding van hun brondistributiepunten. Er kan aan een of meer brondistributiepunten een prioriteit worden toegewezen. Het pull-distributiepunt probeert inhoud te zoeken via een distributiepunt met de prioriteit met de laagste numerieke waarde voordat wordt geprobeerd om contact te maken met een distributiepunt waaraan de volgende hogere numerieke waarde is toegewezen.

  • Pull-distributiepunten pushen statussen voor voltooide acties naar de siteserver. Dit vervangt de vereiste waarbij Distribution Manager (distmgr) op de siteserver voor elk pull-distributiepunt periodiek navraagbewerkingen moet uitvoeren om deze status te verkrijgen en helpt de algehele verwerkingsbelasting voor distmgr op de siteserver te reduceren.

  Zie de sectie ‏Planning voor pull-distributiepunten van het onderwerp Inhoudsbeheer plannen in Configuration Manager voor meer informatie.

 • U kunt via het knooppunt Distributiestatus in de werkruimte Controle van de Configuration Manager-console distributies annuleren die op een distributiepunt worden uitgevoerd en u kunt mislukte distributies opnieuw distribueren.

  Zie de sectie Controle van de status van inhoud van het onderwerp Bewerkingen en onderhoud voor inhoudsbeheer in Configuration Manager voor meer informatie.

 • U kunt het nieuwe ingebouwde rapport voor een overzicht van het distributiepuntgebruik gebruiken om gedetailleerde informatie weer te geven over hoe distributiepunten worden benut, waaronder hoeveel unieke clients het distributiepunt benaderen en hoeveel gegevens vanaf het distributiepunt worden overgedragen.

 • U kunt op elke site meerdere netwerktoegangsaccounts configureren. Zie Siteonderdelen configureren in Configuration Manager voor meer informatie.

 • Clients die Windows BranchCache gebruiken voor het downloaden van inhoud en waarbij het downloaden wordt onderbroken, kunnen het downloaden voortaan hervatten op het punt waarop dit werd afgebroken. Het downloaden hoeft dus niet meer vanaf het begin opnieuw te worden gestart.

 • De volgende aanvullende optimaliseringen zijn geïntroduceerd om de prestaties te verbeteren tijdens het implementeren van inhoud:

  • Telkens als Configuration Manager inhoud overdraagt aan een distributiepunt, wordt de snelheid van de overdracht berekend. Tijdens daaropvolgende implementaties van inhoud wordt deze inhoud gebruikt voor het aanbrengen van prioriteiten in welke distributiepunten het eerst inhoud ontvangen. Dit heeft tot doel om het aantal distributiepunten dat binnen de kortst mogelijke periode inhoud ontvangt, te maximaliseren.

   Zie de sectie Plan voor distributiepuntprioriteit van het onderwerp Inhoudsbeheer plannen in Configuration Manager voor meer informatie.

  • Voor het verbeteren van samenvallende distributies worden er gedurende elke WMI-aanroep voor een distributiepunt maximaal 50 bestanden gevalideerd wanneer Configuration Manager inhoud op distributiepunten valideert. Voor deze versie gebruikte Configuration Manager één enkele WMI-aanroep voor een distributiepunt voor het valideren van elk afzonderlijk bestand.

Zie het onderwerp Inleiding tot inhoudsbeheer in Configuration Manager in de gids Software en besturingssystemen implementeren in System Center 2012 Configuration Manager voor meer informatie.

Bewaking en rapporten

De volgende secties bevatten informatie over wijzigingen op het gebied van controle en rapportage in System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Rapporten

De volgende items zijn nieuw of gewijzigd op het gebied van rapportage in System Center 2012 R2 Configuration Manager:

 • Configuration Manager-rapporten zijn nu volledig ingeschakeld voor op rollen gebaseerd beheer. De gegevens voor alle rapporten in Configuration Manager worden gefilterd op basis van de machtigingen van de gebruiker met beheerdersrechten die het rapport uitvoert. Gebruikers met beheerdersrechten die specifieke rollen hebben kunnen alleen de informatie inzien die is gedefinieerd voor hun rollen. Zie het gedeelte Planning voor op rollen gebaseerd beheer voor rapporten in het onderwerp Rapportage plannen in Configuration Manager voor meer informatie.

Zie het onderwerp Inleiding tot rapportage in Configuration Manager in de gids Site Administration for System Center 2012 Configuration Manager (Sitebeheer voor System Center 2012 Configuration Manager) voor meer informatie.