De prestaties van een bestandsserver verbeteren met SMB Direct

 

Van toepassing op: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2012 bevatten SMB Direct, een functie met ondersteuning voor het gebruik van netwerkadapters die werken met Remote Direct Memory Access (RDMA). Netwerkadapters met RDMA kunnen op volle snelheid werken bij een zeer lage latentie en een zeer geringe belasting van de CPU. Hierdoor kan een externe bestandsserver bij werkbelastingen zoals Hyper-V of Microsoft SQL Server fungeren als lokale opslag. SMB Direct omvat het volgende:

 • Verhoogde doorvoer: Maakt gebruik van de volledige doorvoer van snelle netwerken waarbij de netwerkadapters de overdracht van grote hoeveelheden gegevens met lijnsnelheid coördineren

 • Lage latentie: Reageert zeer snel op netwerkaanvragen. Daardoor lijkt externe bestandsopslag op rechtstreeks gekoppelde blokopslag.

 • Laag CPU-gebruik: Gebruikt minder CPU-cycli wanneer gegevens worden overgebracht via het netwerk, waardoor meer rekenkracht overblijft voor servertoepassingen.

SMB Direct wordt automatisch geconfigureerd door Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2012.

SMB meerdere kanalen en SMB Direct

SMB meerdere kanalen is de functie die verantwoordelijk is voor het detecteren van de RDMA-mogelijkheden van netwerkadapters om SMB Direct in te schakelen. Zonder SMB meerdere kanalen gebruikt SMB reguliere TCP/IP met RDMA-compatibele netwerkadapters (alle netwerkadapters bieden een TCP/IP-stack samen met de nieuwe RDMA-stack).

Met SMB meerdere kanalen detecteert SMB of een netwerkadapter de RDMA-mogelijkheid heeft en worden meerdere RDMA-verbindingen voor die ene sessie gemaakt (twee per interface). Daarmee kan SMB gebruikmaken van de maximale doorvoer, de lage latentie en het lage CPU-gebruik die geboden worden door RDMA-compatibele netwerkadapters. SMB meerdere kanalen biedt ook fouttolerantie als u meerdere RDMA-interfaces gebruikt.

Notitie

 • U moet geen RDMA-compatibele netwerkadapters laten samenwerken als u gebruik wilt maken van de RDMA-functionaliteit van de netwerkadapters. Wanneer ze samenwerken, ondersteunen de netwerkadapters geen RDMA.

 • Nadat ten minste één RDMA-netwerkverbinding is gemaakt, wordt de TCP/IP-verbinding voor de oorspronkelijke protocolonderhandeling niet meer gebruikt. De TCP/IP-verbinding blijft echter behouden voor het geval de RDMA-netwerkverbindingen mislukken.

In deze handleiding

Vereisten

Voor SMB Direct is het volgende vereist:

Overwegingen bij het gebruik van SMB Direct

 • U kunt SMB Direct gebruiken in een failovercluster, maar u moet er wel voor zorgen dat de clusternetwerken die worden gebruikt voor clienttoegang, geschikt zijn voor SMB Direct. Failoverclustering ondersteunt het gebruik van meerdere netwerken voor clienttoegang samen met netwerkadapters die geschikt zijn voor RSS (Receive Side Scaling, Schalen aan de ontvangstzijde) en RDMA.

 • U kunt SMB Direct gebruiken in het besturingssysteem voor Hyper-V-beheer om het gebruik van Hyper-V via SMB te ondersteunen en om opslag te bieden voor een virtuele machine die gebruikmaakt van de Hyper-V-opslagstack. RDMA-compatibele netwerkadapters worden echter niet rechtstreeks blootgesteld aan een Hyper-V-client. Als u een RDMA-compatibele netwerkadapter aansluit op een virtuele switch, zijn de virtuele netwerkadapters van de switch niet RDMA-compatibel.

 • Als u SMB meerdere kanalen uitschakelt, wordt SMB Direct ook uitgeschakeld. Omdat SMB meerdere kanalen netwerkadaptermogelijkheden detecteert en vaststelt of een netwerkadapter RDMA-compatibel is, kan SMB Direct niet door de client worden gebruikt als SMB meerdere kanalen is uitgeschakeld.

 • SMB Direct wordt niet ondersteund in Windows RT. SMB Direct vereist ondersteuning voor RDMA-compatibele netwerkadapters, die alleen beschikbaar is in Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2012.

 • SMB Direct wordt niet ondersteund in eerdere versies van Windows Server. SMB Direct wordt alleen ondersteund in Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2012.

SMB Direct in- en uitschakelen

SMB Direct is standaard ingeschakeld wanneer Windows Server 2012 R2 of Windows Server 2012 is geïnstalleerd. De SMB-client detecteert en gebruikt automatisch meerdere netwerkverbindingen als een geschikte configuratie wordt geïdentificeerd.

SMB Direct uitschakelen

Normaal gesproken hoeft u SMB Direct niet uit te schakelen, maar u kunt SMB Direct desgewenst uitschakelen door een van de volgende Windows PowerShell-scripts uit te voeren.

Als u RDMA voor een specifieke interface wilt uitschakelen, typt u:

Disable-NetAdapterRdma <name>

Als u RDMA voor alle interfaces wilt uitschakelen, typt u:

Set-NetOffloadGlobalSetting -NetworkDirect Disabled

Wanneer u RDMA op de client of de server uitschakelt, kunnen de systemen er geen gebruik van maken.Network Direct is de interne naam voor standaardnetwerkondersteuning in Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2012 voor RDMA-interfaces.

SMB Direct opnieuw inschakelen

Nadat RDMA is uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door een van de volgende Windows PowerShell-scripts uit te voeren.

Als u RDMA opnieuw wilt inschakelen voor een specifieke interface, typt u:

Enable-NetAdapterRDMA <name>

Als u RDMA opnieuw wilt inschakelen voor alle interfaces, typt u:

Set-NetOffloadGlobalSetting -NetworkDirect Enabled

U moet RDMA inschakelen op zowel de client als de server om deze opnieuw te kunnen gaan gebruiken.

Prestaties van SMB Direct testen

U kunt de prestaties controleren met behulp van een van de volgende procedures.

Een bestandskopie met en zonder gebruik van SMB Direct vergelijken

Voor het meten van de verbeterde doorvoer van SMB Direct

 1. SMB Direct configureren

 2. Bepaal hoe lang het duurt om een grote bestandskopie uit te voeren met behulp van SMB Direct.

 3. Zie SMB Direct in- en uitschakelen als u RDMA wilt uitschakelen op de netwerkadapter.

 4. Bepaal hoe lang het duurt om een grote bestandskopie uit te voeren zonder SMB Direct te gebruiken.

 5. Schakel RDMA opnieuw in op de netwerkadapter en vergelijk beide resultaten.

 6. Als u de gevolgen van het in cache opslaan wilt voorkomen, moet u het volgende doen:

  1. Kopieer een grote hoeveelheid gegevens (meer gegevens dan het geheugen kan verwerken).

  2. Kopieer de gegevens tweemaal. De eerste maal doet u dat bij wijze van oefening en de tweede maal neemt u de tijd op.

  3. Start zowel de server als de client voor elke test opnieuw op om ervoor te zorgen dat ze onder vergelijkbare omstandigheden functioneren.

Een van de netwerkadapters mislukt tijdens het kopiëren van een bestand met SMB Direct

De failoverfunctionaliteit van SMB Direct bevestigen

 1. Zorg ervoor dat SMB Direct werkt in een configuratie met meerdere netwerkadapters.

 2. Kopieer een groot bestand. Simuleer tijdens het kopiëren een fout in een van de netwerkpaden door een van de kabels los te maken (of door een van de netwerkadapters uit te schakelen).

 3. Controleer of het kopiëren wordt voortgezet met een van de resterende netwerkadapters en of er geen fouten tijdens het kopiëren plaatsvinden.

  Notitie

  Om te voorkomen dat er geen fouten optreden met een werkbelasting die geen gebruikmaakt van SMB Direct, controleert u of er geen andere werkbelastingen zijn die gebruikmaken van het verbroken netwerkpad.

Zie ook